Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rejestr Korzyści jako narzędzie przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej

Creator:

Kozłowska, Małgorzata

ORCID:

0000-0003-1766-6901

Subject and Keywords:

korupcja   e-administracja   Rejestr Korzyści

Abstract:

Jednym z narzędzi prewencji korupcji w administracji publicznej jest Rejestr Korzyści. Rejestr ten służy przede wszystkim monitorowaniu korzyści otrzymywanych przez osoby pełniące funkcje publiczne. Co warto jednak zauważyć i podkreślić ‒ jego prowadzenie w formie teleinformatycznej wpisuje się w postulat rozwoju e-administracji. Ma również za zadanie zapewnienie jawności i rzetelności życia publicznego oraz zachęcenie obywateli do kontroli społecznej funkcjonariuszy publicznych, którym przyszło w imieniu państwa: administracji rządowej i samorządowej, administrować ich sprawami.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Korczak, Jerzy. Red.   Barczewska-Dziobek, Agata. Rec.   Wacinkiewicz, Daniel. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

rozdział

Identifier:

ISBN 978-83-66601-42-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-43-7 (online)

DOI:

10.34616/23.21.009

Source:

PAd 357848 II

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 179)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Ewolucja elektronicznej administracji publicznej

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Kozłowska

Autor opisu:

WR U/PAdal