Obiekt

Tytuł: System prawa cywilnego Republiki Korei – zarys zagadnień

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

System prawa cywilnego Republiki Korei – zarys zagadnień

Tytuł odmienny:

The Civil Law system of the Republic of Korea – an outline of lecture

Twórca:

Mielewczyk, Dominik Damian

ORCID:

0000-0001-8887-2249

Temat i słowa kluczowe:

Korean law   Japanese law   Asian studies   East Asia   introduction   colonial law   customary law   western legislative thought   Asian heritage   European law  
prawo koreańskie   prawo japońskie   studia azjatyckie   Azja Wschodnia   wprowadzenie   prawo kolonialne   prawo zwyczajowe   zachodnia myśl legislacyjna   dziedzictwo azjatyckie   prawo europejskie

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

The Article outlines the most important aspects of the Korean civil law system. The Author of this work has analysed and selected a substantial part of the output of foreign literature. The work takes into account the necessary historical context of the Republic of Korea, focuses on the specific conditions under which Korean law was developed and on the influence of foreign legal systems on the shaping of Korean civil law thought. The work also includes the distinction of the most important civil legal acts. This study is a kind of introduction and an important contribution to the development of future research. It is an attempt to better understand the Korean legal order, which shows the existence of many similarities and dependencies with the European legal systems.  

Niniejszy artykuł naukowy obejmuje zarys najistotniejszych zagadnień z dziedziny koreańskiego systemu prawa cywilnego. Autor niniejszej pracy przeanalizował oraz wyselekcjonował znaczną część dorobku obcej literatury. Praca uwzględnia niezbędny kontekst historyczny Republiki Korei. Uwaga została również skupiona na specyficznych warunkach, w jakich rozwijało się prawo koreańskie, oraz na wpływach obcych systemów prawnych na kształtowanie się koreańskiej myśli prawa cywilnego. Koncentracja wokół przedmiotowej tematyki uwzględnia także wyróżnienie najistotniejszych aktów prawna cywilnego. Opracowanie stanowi swego rodzaju wprowadzenie i ważny wkład w rozwój przyszłych badań. Jest próbą dokładniejszego zrozumienia koreańskiego porządku prawnego, który wykazuje istnienie wielu podobieństw i zależności względem europejskich systemów prawnych.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2020

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123598   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.113.126

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Powiązana publikacja:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

28 kwi 2023

Data dodania obiektu:

9 mar 2021

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 033

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1037

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131275

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji