Object

Title: The issue of public order protection in activities of the Presidium of the Provincial National Council in Zielona Góra in the years 1950–1956 ; Kwestia ochrony porządku publicznego w działalności Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze w latach 1950–1956

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The issue of public order protection in activities of the Presidium of the Provincial National Council in Zielona Góra in the years 1950–1956  
Kwestia ochrony porządku publicznego w działalności Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze w latach 1950–1956

Alternative title:

The issue of public order protection in activities of the Presidium of the Provincial National Council in Zielona Góra in the years 1950–1956

Creator:

Halczak, Bohdan

ORCID:

0000-0001-8632-5997

Subject and Keywords:

Poland   communism   state administration   public order  
Polska   komunizm   administracja państwowa   porządek publiczny

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

In 1950–1956, the Presidium of the Provincial National Council was the highest state administration body in the province. During the Presidium meetings many issues related to social life were discussed, including the issue of law enforcement. An analysis of the minutes of the Presidium of the Provincial National Council in Zielona Góra indicates that crime was a huge problem in the province. Stealing and hooliganism were a social scourge. State police officers were poorly trained and not very effective in fighting criminals.  

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej było w latach 1950–1956 najwyższym organem administracji państwowej w województwie. W trakcie obrad Prezydium omawiano wiele zagadnień dotyczących życia społecznego, w tym także kwestię ochrony porządku publicznego. Analiza protokołów obrad Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze wskazuje, że przestępczość była ogromnym problemem w województwie. Plagą społeczną były kradzieże i chuligaństwo. Funkcjonariusze policji państwowej byli słabo przeszkoleni i mało skuteczni w walce z przestępcami.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123594   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.38.56

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Aug 22, 2022

In our library since:

Mar 9, 2021

Number of object content hits:

110

Number of object content views in PDF format

110

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131268

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information