Object

Title: Polityczność muzyki — (nad)użycia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polityczność muzyki — (nad)użycia

Alternative title:

The politics of music — misuses

Creator:

Kosmecka, Agnieszka

ORCID:

0000-0001-8292-6904

Subject and Keywords:

radicalism   terrorism   music   song   torture  
radykalizm   terroryzm   muzyka   piosenka   tortury

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

This article is a scientific review of the book written by American musicologist Jonathan Pieslak Radicalism & Music. An Introduction to the Music Cultures of al-Qai`da, Racist Skinheads, Christian-Affiliated Radicals, and Eco-Animal Rights Militants. The book was published in 2015 in the United States and is an important comparative study of four radical groups: al-Qai`da, racist skinheads, Christian-affiliated radicals, and eco-animal rights militants. It is an important study not only from a musicological perspective but also from a political and social point of view. It denudes the music status within these four clearly defined social groups. In the opening chapter Pieslak defines the used methodology; outcomes presented in the book are a result of longtime research within different radical social groups. The final conclusions are the result of conversations with several members which defined and described the music preferences as well as tendencies popular within those groups. The problem described by Pieslak applies to the potential of human nature, its evil part, which needs to be drowned out by participation in culture. Radicalism is a phenomenon that is present in every part of the world and can appear in almost every society. It means that it is not a feature of any specific civilization. The book Radicalism & Music. An Introduction to the Music Cultures of al-Qai`da, Racist Skinheads, Christian-Affiliated Radicals, and Eco-Animal Rights Militants is a study which presents the stages of music`s dehumanization and humiliation. This special type of art is losing its status and becomes banausic. It turns out that music serves the regime and radicalism. The American researcher is interested in armed conflicts in the Middle East. He looks at the important problems of the modern West with the compassion of musician and composer, which is aware of the political engagement of his country. Radicalism & Music. An Introduction to the Music Cultures of al-Qai`da, Racist Skinheads, Christian-Affiliated Radicals, and Eco-Animal Rights Militants is an important diagnosis of processes within modern societies.  
Niniejszy artykuł jest recenzją książki amerykańskiego muzykologa Jonathana Pieslaka pod tytułem Radicalism & Music. An Introduction to the Music Cultures of al-Qai’da, Racist Skinheads, Christian-Affilated Radicals, and Eco-Animal Rights Militants. Praca ukazała się w 2015 roku i stanowi ważne studium porównawcze kultur muzycznych czterech radykalnych grup: Al-Kaidy, rasistowskich skinheadów, chrześcijańskiego radykalizmu oraz ugrupowań walczących o prawa zwierząt i prawa ekologiczne. To ważna pozycja z perspektywy nie tylko muzykologicznej, lecz także politologicznej i społecznej. Obnaża bowiem status muzyki w ramach jasno określonych grup społecznych. Pieslak niezwykle klarownie określił taktykę metodologiczną; jego badania bazują przede wszystkim na pracy wewnątrz interesujących go społeczności. Wnioski zaprezentowane w książce oparł na wyczerpujących rozmach z członkami radykalnych grup, które definiowały i opisywały pre-ferencje oraz mody muzyczne panujące w ich obrębie. Dostrzeżony przez Pieslaka problem dotyczy potencjalności ludzkiej natury, to jest tego pierwiastka absolutnego, jednostkowego zła, który pragnie się zagłuszyć przez uczestnictwo w kulturze. Radykalizm jest zjawiskiem występującym w każdym miejscu na świecie, może pojawić się w niemal każdej społeczności. Nie jest więc cechą danej cywilizacji, co Pieslak słusznie dostrzega, analizując różne przykłady społeczno-politycznych skrajności.Książka Radicalism & Music. An Introduction to the Music Cultures of al-Qai’da, Racist Skin-heads, Christian-Affilated Radicals, and Eco-Animal Rights Militants stanowi studium procesów dehumanizacji, upodlenia i upokorzenia muzyki, która traci status sztuki wysokiej na rzecz skrajnej utylitarności. Muzyka służy bowiem reżimom i radykalizmom, których nie interesuje artyzm i piękno egzystencji, a jej skrajnie utylitarny wymiar. Amerykański badacz interesuje się przy tym kon-fliktami zbrojnymi prowadzonymi przez Stany Zjednoczone na Bliskim Wschodzie. Patrzy jednak na istotne problemy współczesnego Zachodu z wrażliwością muzyka-kompozytora, świadomego politycznego zaangażowania własnego kraju. Omawiana pozycja trafnie diagnozuje aktualne procesy dokonujące się w ramach współczesnych społeczeństw.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek (1950- ). Red.   Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

review  
recenzja   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:120775

DOI:

10.19195/2300-7249.42.2.12

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 2, s. 247-254

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Dec 1, 2021

In our library since:

Jan 26, 2021

Number of object content hits:

10

Number of object content views in PDF format

10

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131256

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Polityczność muzyki — (nad)użycia Dec 1, 2021

This page uses 'cookies'. More information