Object

Title: In search of the essence of a new authoritarian order. Antoni Peretiatkowicz’s concept of democratic caesarism ; W poszukiwaniu istoty nowego autorytarnego porządku. Antoniego Peretiatkowicza koncepcja cezaryzmu demokratycznego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

In search of the essence of a new authoritarian order. Antoni Peretiatkowicz’s concept of democratic caesarism  
W poszukiwaniu istoty nowego autorytarnego porządku. Antoniego Peretiatkowicza koncepcja cezaryzmu demokratycznego

Creator:

Ławnikowicz, Grzegorz

ORCID:

0000-0001-8671-0692

Subject and Keywords:

Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956)   democratic Caesarism   authoritarianism   totalitarianism   Second Polish Republic  
Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956)   cezaryzm demokratyczny   autorytaryzm   totalitaryzm   II Rzeczpospolita

Abstract:

The article’s aim is to reconstruct the concept of democratic Caesarism. It is an attempt to recreate, Antoni Peretiatkowicz’s ideas about the origin and the essence of Caesarisms.The delimitation of the boundaries of democratic Caesarism entailed the need for definition and critical analysis of the specific characteristics of this system. One of the main objectives of the research was the answer to the question of the reasonableness of Peretiatkowicz’s approach to old and modern (from his perspective) political regimes considered a single set and at the same time constituting separate systems: Spanish, Italian, German, Turkish and Polish. The answer to this question was facilitated by the definition of the relationship between the concepts of “Caesarism” and “authoritarianism”. The research has shown that the Poznań professor’s work was an attempt to build not only a certain objective description of the concept, but also to justify, become familiar with and nationalize the transformations taking place in Europe during the inter-war period, in particular in Poland.The deliberations also addressed the assessment of the maturity of the concept, in particular the degree of its realism and originality. The final part of the article points to the historical repeatability of the arguments aimed at rationalizing and legitimizing dictatorship (the concept of a transitional dictatorship, justification for enlightened absolutism).  
Celem artykułu była rekonstrukcja koncepcji cezaryzmu demokratycznego. Podjęto w nim próbę odtworzenia wyobrażeń Antoniego Peretiatkowicza na temat genezy i istoty cezaryzmów.Delimitacja przedmiotowych granic cezaryzmu demokratycznego wiązała się z określeniem i krytyczną analizą swoistych cech tytułowego systemu. Jednym z zasadniczych celów badań była odpowiedź na pytanie o zasadność potraktowania przez Peretiatkowicza jako elementów jednego zbioru zamierzchłych reżimów politycznych i współczesnych z jego perspektywy, a zarazem odrębnych od siebie systemów — hiszpańskiego, włoskiego, niemieckiego, tureckiego i polskiego. Odpowiedź na nie ułatwiła określenie relacji między pojęciami „cezaryzm” i „autorytaryzm”.Badania wykazały, że rozważania poznańskiego profesora były próbą zbudowania nie tylko pewnego obiektywnego opisu tytułowej koncepcji, ale też usprawiedliwienia, niejako „oswojenia” i zracjonalizowania przemian dokonujących się w międzywojennej Europie, w szczególności zaś w Polsce.Przedmiotem rozważań była także ocena dojrzałości koncepcji, zwłaszcza stopnia jej realizmu i oryginalności. W końcowej części artykułu wskazano na historyczną powtarzalność argumentów racjonalizujących i legitymizujących dyktaturę (koncepcja dyktatury okresu przejściowego, uzasadnienie absolutyzmu oświeconego).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek. Red.   Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:120772

DOI:

10.19195/2300-7249.42.2.9

Source:

PAd P 101182 II

Language:

eng   pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4006, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 2, s. 163-181

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Sep 20, 2021

In our library since:

Jan 26, 2021

Number of object content hits:

5

Number of object content views in PDF format

5

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131253

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information