Object

Title: The evolution of the regulation of tobacco products in Polish law ; Ewolucja regulacji wyrobów tytoniowych w prawie polskim

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The evolution of the regulation of tobacco products in Polish law  
Ewolucja regulacji wyrobów tytoniowych w prawie polskim

Creator:

Szreniawski, Piotr

ORCID:

0000-0002-3448-0298

Subject and Keywords:

tobacco   nicotine   evolution   administrative law   e-cigarettes  
tytoń   nikotyna   ewolucja   prawo administracyjne   e-papierosy

Description:

Tyt. tomu: Sto lat polskiej administracji publicznej. Pamięci Profesor Teresy Rabskiej

Abstract:

Administrative law plays a key role in regulating matters related to tobacco products. It regulates the competences of various administrative organs, issues of informing consumers about health dangers of using tobacco products as well as where tobacco products can be used. When regulating tobacco products, matters of health are taken into account, but the legislator also has to find compromises between the rights and interests of various groups. We should, for example, notice how much the companies making tobacco products influence legislature. Polish regulations of tobacco products — just like in many other countries — to a large degreereflect technological, scientific and social changes.  

Prawo administracyjne odgrywa kluczową rolę w regulowaniu spraw związanych z wyrobami tytoniowymi. Reguluje kompetencje organów administracji publicznej, kwestie in-formowania konsumentów o zagrożeniach zdrowotnych związanych z używaniem wyrobów tytoniowych oraz o tym, gdzie można używać wyrobów tytoniowych. W regulacji wyrobów tytoniowych uwzględniane są kwestie zdrowia publicznego, przy czym ustawodawca musi także dążyć do kompromisu między prawami i interesami różnych grup. Przykładowo w jakim stopniu fi rmy produkujące wyroby tytoniowe wpływają na ustawodawcę. Polskie przepisy dotyczące wyrobów tytoniowych — podobnie jak w wielu innych krajach — w dużym stopniu odzwierciedlają zmiany technologiczne, naukowe i społeczne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119152   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.327.11

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3888. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 327, s. 193-202

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Aug 19, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

41

Number of object content views in PDF format

41

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129781

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information