Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Marszałek województwa jako organ podatkowy

Creator:

Ofiarski, Zbigniew

ORCID:

0000-0003-1675-933X

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny   marszałek województwa   organ podatkowy   opłaty   opłaty produktowe

Description:

Tyt. tomu: Sto lat polskiej administracji publicznej. Pamięci Profesor Teresy Rabskiej

Abstract:

Marszałek województwa nie jest organem województwa — jednostki samorządu tery-torialnego. Marszałek województwa pełni funkcję przewodniczącego zarządu województwa — kolegialnego organu wykonawczego województwa. W prawie o daninach publicznych marszałek województwa jest organem podatkowym, a przynajmniej organem, któremu przysługują upraw-nienia organu podatkowego. W rezultacie wprowadzania kolejnych opłat publicznych do polskiego systemu danin publicznych, w szczególności opłat związanych z działaniami, które negatywnie oddziałują na środowisko, rola marszałka województwa w dziedzinie ustalania i pobierania tych opłat stała się bardziej istotna. Rola marszałka województwa nie ogranicza się tylko do wymiaru i poboru opłat, ale także do wykonywania innych zadań, takich jak prowadzenie ewidencji, gromadzenie dokumentów, zawieranie porozumień, przyjmowanie sprawozdań i raportów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.327.10

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3888. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 327, s. 175-192

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg