Object

Title: Transpozycja konsumenckich dyrektyw maksymalnych na przykładzie dyrektywy turystycznej 2015/2302 do polskiego porządku prawnego

PLMET:

click here to follow the link

Creator:

Marak, Katarzyna

ORCID:

0000-0002-3402-5770

Description:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstract:

Dyrektywy konsumenckie licznie uchwalane w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku były oparte na metodzie minimalnej harmonizacji. Nie przyniosło to jednak spodziewanych rezultatów w zakresie zadawalającego zbliżenia systemów prawnych państw członkowskich i na początku XXI wieku prawodawca unijny zrezygnował z harmonizacji minimalnej na rzecz harmonizacji zupełnej (maksymalnej). Na gruncie usług turystycznych obowiązywała dyrektywa z 1990 roku w sprawie zorganizowanych wakacji, wycieczek i podróży, oparta na najniższym wspólnym mianowniku. Obecnie została ona zastąpiona dyrektywą z 2015 roku w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, wpisującą się w trend dyrektyw maksymalnych. W artykule poddano analizie i ocenie skuteczność zastosowania metody pełnej harmonizacji jako sposobu realizacji celów i założeń dyrektyw konsumenckich na przykładzie dyrektywy turystycznej z 2015 roku. W założeniu harmonizacja maksymalna powinna wydatnie przyczyniać się do urzeczywistniania idei wspólnego rynku, ułatwiać przedsiębiorcom świadczenie usług w sposób transgraniczny i jednocześnie zapewniać wysoki i jednolity poziom ochrony konsumentów. Jednakże analiza dyrektyw konsumenckich w kontekście ich transpozycji prowadzi do wniosku, że harmonizacja maksymalna raczej nie spełni pokładanych w niej oczekiwań. Nie doprowadzi do pełnego zbliżenia prawa w obszarach objętych zakresami dyrektyw; odrębności będą nadal występować i w dalszym ciągu będą zniechęcać konsumentów do usług transgranicznych. Natomiast negatywne konsekwencje transpozycji dyrektyw maksymalnych uwidoczniają się w postaci znacznej ingerencji w porządki prawne państw członkowskich i mogącym wystąpić negatywnym wpływem na stabilność krajowych systemów prawnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Red. ; Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119215 ; ISSN 0524-4544 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.329.29

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol ; eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 353-367

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Date copyrighted:

2019

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

1

Number of object content views in PDF format

1

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129731

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information