Object

Title: Transposition of maximum consumer directivesin the example of the 2015 Travel Directivein Polish legislation ; Transpozycja konsumenckich dyrektyw maksymalnych na przykładzie dyrektywy turystycznej 2015/2302 do polskiego porządku prawnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Transposition of maximum consumer directivesin the example of the 2015 Travel Directivein Polish legislation  
Transpozycja konsumenckich dyrektyw maksymalnych na przykładzie dyrektywy turystycznej 2015/2302 do polskiego porządku prawnego

Creator:

Marak, Katarzyna

ORCID:

0000-0002-3402-5770

Subject and Keywords:

consumer protection   maximum harmonisation   travel directive   package travel contract   consumer directives  
ochrona konsumenta   harmonizacja maksymalna   dyrektywa turystyczna   umowa o imprezę turystyczną   dyrektywy konsumenckie

Description:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstract:

Consumer directives adopted in large numbers during the 1980s and 1990s were based on the method of minimum harmonisation. However, this did not bring the expected results in terms of satisfactory convergence of Member States’ legal systems and at the beginning of the 21st century the EU legislator abandoned minimum harmonisation in favour of full or maximum harmonisation. Tourist services were covered by the 1990 Directive on package holidays, package tours, and package travel, which was based on the lowest common denominator. Now it has been replaced by the 2015 Directive on package travel and associated tourism services, which follows the trend of the maximum directives.The article analyses and evaluates the effectiveness of the full harmonisation method as a way of achieving the objectives and guidelines of consumer directives based on the example of the Travel Directive of 2015. It is intended that maximum harmonisation should contribute significantly to the completion of the single market, facilitate the cross-border provision of services by traders, and at the same time ensure a high and uniform level of consumer protection. However, analysis of consumer directives in the context of their transposition leads to the conclusion that maximum harmonisation is unlikely to meet expectations. It does not appear that it will lead to full convergence of legislation in the areas covered by the Directives. Distinctness will continue to exist and will continue to discourage consumers from cross-border services. On the other hand, the negative consequences of the transposition of the maximum directives are manifested by considerable interference with the legal orders of Member States and may have a negative impact on the stability of national legal systems.  
Dyrektywy konsumenckie licznie uchwalane w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku były oparte na metodzie minimalnej harmonizacji. Nie przyniosło to jednak spodziewanych rezultatów w zakresie zadawalającego zbliżenia systemów prawnych państw członkowskich i na początku XXI wieku prawodawca unijny zrezygnował z harmonizacji minimalnej na rzecz harmonizacji zupełnej (maksymalnej). Na gruncie usług turystycznych obowiązywała dyrektywa z 1990 roku w sprawie zorganizowanych wakacji, wycieczek i podróży, oparta na najniższym wspólnym mianowniku. Obecnie została ona zastąpiona dyrektywą z 2015 roku w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, wpisującą się w trend dyrektyw maksymalnych. W artykule poddano analizie i ocenie skuteczność zastosowania metody pełnej harmonizacji jako sposobu realizacji celów i założeń dyrektyw konsumenckich na przykładzie dyrektywy turystycznej z 2015 roku. W założeniu harmonizacja maksymalna powinna wydatnie przyczyniać się do urzeczywistniania idei wspólnego rynku, ułatwiać przedsiębiorcom świadczenie usług w sposób transgraniczny i jednocześnie zapewniać wysoki i jednolity poziom ochrony konsumentów. Jednakże analiza dyrektyw konsumenckich w kontekście ich transpozycji prowadzi do wniosku, że harmonizacja maksymalna raczej nie spełni pokładanych w niej oczekiwań. Nie doprowadzi do pełnego zbliżenia prawa w obszarach objętych zakresami dyrektyw; odrębności będą nadal występować i w dalszym ciągu będą zniechęcać konsumentów do usług transgranicznych. Natomiast negatywne konsekwencje transpozycji dyrektyw maksymalnych uwidoczniają się w postaci znacznej ingerencji w porządki prawne państw członkowskich i mogącym wystąpić negatywnym wpływem na stabilność krajowych systemów prawnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119215

DOI:

10.19195/0524-4544.329.29

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 353-367

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

3

Number of object content views in PDF format

3

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129731

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information