Obiekt

Tytuł: Social risk in social assistance (from poverty risk to life’s risk) ; Ryzyko socjalne w pomocy społecznej (od ryzyka ubóstwa do ryzyka trudnej sytuacji życiowej)

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Social risk in social assistance (from poverty risk to life’s risk)  
Ryzyko socjalne w pomocy społecznej (od ryzyka ubóstwa do ryzyka trudnej sytuacji życiowej)

Autor:

Szurgacz, Herbert (1941- )

Temat i słowa kluczowe:

social risk of social assistance   evolution of social assistance risks   subsidiary function of social assistance  
ryzyko socjalne pomocy społecznej   ewolucja ryzyka pomocy społecznej   funkcja pomocnicza pomocy społecznej

Abstrakt:

In the study the author considers three problems. The first problem concerns the question whether the risk of social assistance can be considered as a type of social risk in terms of the legal sciences. The answer is yes, although this risk has a special nature and is determined by other social risk factors than social insurance risk. The author illustrates this thesis by presenting the shape of this risk in social devices, that precede the modern devices of social assistance in Poland. The second problem concerns the place of social risk of social assistance in the social security system (risks of this system). The author argues with the thesis about the subsidiary role of social assistance in the social security system in the sense that social assistance is only intended to supplement the deficiencies (gaps) of social insurance and that social insurance, if optimally shaped, could completely deprive social assistance its meaning. In the third part of the study, the author indicates some factors affecting the dynamics and directions of the development of social assistance, which in turn also affects the shape of the risk of social assistance. The author also points out that burdening social assistance with tasks related to supplementing the social security system with comprehensive regulations regarding e.g. family support (as was the case with Poland at the beginning of the 21st century), including organizational solutions until the reconstruction of the current system, is not promising.  
W opracowaniu autor rozważa trzy problemy. Pierwszy dotyczy pytania, czy ryzyko socjalne pomocy społecznej może zostać uznane za rodzaj ryzyka socjalnego w ujęciu nauk prawnych. Odpowiedź jest twierdząca, aczkolwiek ryzyko to ma szczególny charakter i jest determinowane przez inne czynniki ryzyka socjalnego niż w przypadku ryzyka socjalnego ubezpieczeniowego. Autor ilustruje tę tezę, przedstawiając kształt tego ryzyka w urządzeniach socjalnych poprzedzających współczesną pomoc społeczną w Polsce. Druga kwestia dotyczy miejsca ryzyka socjalnego pomocy społecznej w systemie zabezpieczenia społecznego (ryzyk tego systemu). Autor polemizuje z tezą o pomocniczej roli pomocy społecznej w systemie zabezpieczenia społecznego w tym znaczeniu, że pomoc społeczna ma za zadanie jedynie uzupełniać niedostatki (luki) ubezpieczenia społecznego i że optymalnie ukształtowane ubezpieczenie społeczne mogłoby całkowicie pozbawić pomoc społeczną znaczenia. W trzeciej części opracowania autor wskazuje niektóre czynniki wpływające na dynamikę i kierunki rozwoju pomocy społecznej, co w konsekwencji wpływa też na kształt ryzyka pomocy społecznej. Zwraca też uwagę, że obarczanie pomocy społecznej zadaniami dotyczącymi uzupełniania systemu zabezpieczenia społecznego o kompleksowe regulacje dotyczące na przykład wspierania rodziny (jak miało to miejsce Polsce z początkiem XXI wieku), obejmujące rozwiązania organizacyjne aż po przebudowę dotychczasowego systemu, nie rokuje powodzenia.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Babińska-Górecka, Renata. Red.

Data wydania:

2020

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2020

Typ zasobu:

tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118356

DOI:

10.19195/0137-1134.123.7

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3996. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 123, s. 103-116

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lis 2021

Data dodania obiektu:

26 lis 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

113

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

113

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128853

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji