Object

Title: Znajomość roli pro- i prebiotyków w profilaktyce zdrowia i leczeniu chorób w świetle badań

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Znajomość roli pro- i prebiotyków w profilaktyce zdrowia i leczeniu chorób w świetle badań

Alternative title:

Knowledge of the role of pro and prebiotics in health prevention and treatment of diseases in the light of research

Creator:

Jama-Kmiecik, Agnieszka   Gil, Katarzyna   Frej-Mądrzak, Magdalena   Sarowska, Jolanta   Choroszy-Król, Irena

ORCID:

0000-0001-6514-8629   0000-0002-8138-2586   0000-0001-9710-2721   0000-0002-5006-4059

Subject and Keywords:

microbiome   synbiotics   civilization diseases  
mikrobiom   synbiotyki   choroby cywilizacyjne

Abstract:

The human body is colonized by various microorganisms, which are referred to as the human microbiome. Microbiota affects the development and all functions of systems in the human body, therefore maintaining it in an unchanged composition is necessary to maintain normal health. In the prevention and treatment of 21st century civilization diseases such as diabetes, obesity, metabolic syndrome, etc., the use of synbiotics is an important element. The effectiveness depends on the strain and product in which they occur. The aim of the study was to learn about the role of probiotics and prebiotics in disease prevention and treatment among students of the Medical University of Wroclaw. The study was aimed at showing the relationship between the level of knowledge and the field of study. The research used a research technique, which is a survey. A survey questionnaire was used to conduct the study, containing 23 questions about probiotics and prebiotics, their role in disease prevention and treatment. Surveys were conducted from January to April 2019. The research group consisted of 164 students of the Medical University of Wroclaw in the fields of medicine (n = 51), obstetrics of the first year (n = 44) and dietetics of the second year (n = 32) and dietetics of the fifth year (n = 37).  

Organizm ludzki skolonizowany jest przez różnorodne drobnoustroje, które określane są terminem mikrobiom człowieka. Mikrobiota wpływa na rozwój i wszelakie funkcje układów w organizmie człowieka, dlatego zachowanie jej w niezmienionym składzie jest niezbędne do utrzymania prawidłowego stanu zdrowia. W profilaktyce oraz leczeniu chorób cywilizacyjnych XXI w., takich jak cukrzyca, otyłość, zespół metaboliczny itp. zastosowanie synbiotyków stanowi istotny element. Skuteczność jest uzależniona od szczepu i produktu, w którym występują. Celem pracy było poznanie stanu wiedzy o roli probiotyków i prebiotyków w profilaktyce chorób i leczeniu wśród studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Badanie miało na celu wykazanie zależności między poziomem wiedzy a kierunkiem studiów. W pracy zastosowano technikę badawczą, jaką stanowią badania ankietowe. Do przeprowadzenia badań wykorzystano kwestionariusz ankiety, zawierający 2ch roli w profilaktyce chorób oraz w leczeniu. Badania ankietowe wykonano w okresie od stycznia do kwietnia 2019 r. Grupę badawczą stanowiło 164 studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z kierunków: lekarskiego (n = 51), położnictwa I roku (n = 44), dietetyki II roku (n = 32) i dietetyki V roku (n = 37).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118597   ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)   ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.115

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 26, 2023

In our library since:

Dec 7, 2020

Number of object content hits:

1 652

Number of object content views in PDF format

1662

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128144

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information