Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wybrane zagadnienia prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego w krajach Unii Europejskiej

Creator:

Łukaczyński, Jakub

Subject and Keywords:

prawna ochrona dziedzictwa kulturowego   Unia Europejska   konstytucyjna ochrona dziedzictwa kulturowego w Republice Czeskiej   ochrona dziedzictwa kulturowego we Francji   hiszpańska konstytucja i dziedzictwo narodowe   polska ochrona dziedzictwa kulturowego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Trzciński, Maciej. Red.

Date issued:

2012

Date copyrighted:

2012

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3445. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2012, 89, s. 21-38

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm