Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Biopolityczne horyzonty — między biopolityką tradycyjną a biopolityką nowoczesną

Alternative title:

Biopolitical horizons — between traditional biopolitics and modern biopolitics

Creator:

Gregorczuk, Karol

ORCID:

0000-0002-2700-1578

Subject and Keywords:

biopolityka tradycyjna ; biopolityka nowoczesna ; życie artystyczne ; ciało ; Foucault, Michael (1926-1984) ; Agamben, Giorgo (1942-)

Abstract:

Przedmiotem rozważań jest analiza podstawowych koncepcji biopolityki funkcjonujących we współczesnym dyskursie, kwestii krzyżowania dwóch wariantów biopolityczności, czyli biopolityki tradycyjnej oraz biopolityki nowoczesnej, jak również próba odnalezienia właściwych ich prze-jawów w szeroko rozumianej działalności społecznej. W ogólnym ujęciu biopolityka oznacza formę zarządzania przez ośrodki władzy procesami życia biologicznego przy ustaleniu normatywnych kryteriów życia i śmierci. Przegląd dostępnej literatury pokazuje, że tematyka ta doczekała się dość szerokich rozważań teoretycznych (na przykład M. Foucaulta, G. Agambena). Podejmując się refleksji badawczej zagadnienia biopolityki, chciałbym przyjąć wielowymiarową optykę obejmującą globalne procesy ekonomiczne, kulturowe i polityczne, kładąc szczególny nacisk na płaszczyznę normatywną wskazanych procesów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2020

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.122.10

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol ; eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 169-184

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2020

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm