Obiekt

Tytuł: Homo Iuridicus versus Zoon Politikon — legal dogmatics and the production of the (political) subject ; Homo Iuridicus versus Zoon Politikon — dogmatyka prawnicza a wytwarzanie podmiotu (politycznego)

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Homo Iuridicus versus Zoon Politikon — legal dogmatics and the production of the (political) subject  
Homo Iuridicus versus Zoon Politikon — dogmatyka prawnicza a wytwarzanie podmiotu (politycznego)

Autor:

Romanowicz, Marcin

ORCID:

0000-0003-3097-1310

Temat i słowa kluczowe:

the political   politics   Zoon Politikon (political animal)   Zoon Logon Echon (talking animal)   Homo Iuridicus (legal person)   subjectivity   the juridical   prohibition   anthropology   psychoanalysis   jurisprudence   legal dogmatics   Lacan, Jacques (1901-1981)   Legendre, Pierre (1930-)  
polityczność   polityka   Zoon Politikon (zwierzę polityczne)   Zoon Logon Echon (zwierzę mówiące)   Homo Iuridicus (człowiek prawny)   podmiotowość   jurydyczność   zakaz   antropologia   psychoanaliza   prawoznawstwo   dogmatyka prawnicza   Lacan, Jacques (1901-1981)   Legendre, Pierre (1930-)

Tagi:

public and procedural law

Abstrakt:

The reflection on the political nature of law and jurisprudence seems to be dominated by the view that the political precedes (chronologically or structurally) the law. Hence the antagonisms of the political sphere, shape the law and its phenomena (legal practice and jurisprudence). However, the thesis about the primacy of the political can be verified by means of an analysis initiated by the perverse question about juridical conditions, without which the political par excellence is not possible. The reflection on the icon of Zoon Politikon reveals the condition of the political in the form of subjectivity of participants of the political sphere, while reaching for the psychoanalytical theory of J. Lacan allows the capture of the psychodynamics of the subjectivity genesis in the case of the “talking animal” (Zoon Logon Echon). The introduction of the Prohibition (Symbolic as coded in law) turns out to be a sine qua non condition of human subjectivity. According to Pierre Legendre, in contemporary society legal dogmatics reproduce the subjectivity-making prohibition, and thus “produces” man: Homo Iuridius, and “establishes his life”. At the end, law and legal dogmatics must be recognized as the condition for the emergence of the (political) subject, and thus the political itself.  
W refleksji nad politycznością prawa i prawoznawstwa wydaje się dominować pogląd, że polityczność poprzedza (chronologicznie lub strukturalnie) prawo. W konsekwencji to antagonizmy sfery polityki współkształtują prawo i jego zjawiska (praktykę prawniczą i prawoznawstwo). Teza o prymarności polityczności może być jednak poddana weryfikacji w drodze analizy zainicjowanej przez przewrotne pytanie o jurydyczne warunki, bez których nie jest możliwa po-lityczność par excellence. Refleksja nad ikoną Zoon Politikon odsłania warunek polityczności w postaci podmiotowości uczestników sfery politycznej, z kolei sięgnięcie po psychoanalityczną teorię J. Lacana pozwala uchwycić psychodynamikę upodmiotowienia „zwierzęcia mówiącego” (Zoon Logon Echon). Wprowadzenie zakazu (Symbolicznego zakodowanego w prawie) okazu-je się warunkiem sine qua non ludzkiej podmiotowości. Wedle Pierre’a Legendre’a we współ-czesnym społeczeństwie to dogmatyka prawnicza reprodukuje podmiototwórczy Zakaz, a zatem „montuje” człowieka: Homo Iuridius, i „ustanawia jego życie”. Tym sposobem prawo i dogmatyka prawnicza ukazują się jako warunki powstania podmiotu (politycznego), a tym samym samej polityczności.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz Red.   Bator, Andrzej Red.   Łakomy, Jakub Red.

Data wydania:

2020

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2020

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116806

DOI:

10.19195/0137-1134.122.8

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 121-149

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

14 kwi 2021

Data dodania obiektu:

26 paź 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

73

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

73

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127286

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji