Object

Title: Analiza wprowadzania najnowszych zmian w niemieckim prawie transplantacyjnym — polityczne aspekty decyzji sumienia ; Analysis of the latest changes in German transplant law — political aspects of conscience decisions

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Analiza wprowadzania najnowszych zmian w niemieckim prawie transplantacyjnym — polityczne aspekty decyzji sumienia  
Analysis of the latest changes in German transplant law — political aspects of conscience decisions

Creator:

Łaszewska-Hellriegel, Martyna

ORCID:

0000-0002-2212-371X

Subject and Keywords:

transplantation law   conscience decisions   organ donation   opt in   opt out  
prawo transplantacyjne   decyzje sumienia   dawstwo organów   model zgody   model sprzeciwu

Tags:

public and procedural law

Abstract:

Law is entangled in politics and its shape largely depends not only on the existing needs of regulation, but also on what vision of values is represented by the legislature in power. The following article presents the current situation in German health policy, where by changing the set of norms of transplant law it is proposed to change the whole system of perception of the human body. In this case, the project introducing the new law is not a project of the ruling coalition, but we are dealing mainly with two competing cross-party projects. When the law project proposes a change in the axiology which needs a conscientiously-dependent decision the political aspect of the law takes adifferent form from the average, or disappears altogether. The following article will present thepolitical aspects of the new transplant law project in Germany. The article focuses primarily on the dynamic aspect of the politicization of law — that is, on the legislative process and the participation of experts in it, as well as on the epistemological aspect — that is, what kind and scope of research materials were used in the process of politicization of law.  

Prawo jest uwikłane w politykę i jego kształt w znacznej mierze zależy nie tylko od istniejących potrzeb regulacji, lecz także od tego, jaką wizję wartości reprezentuje sprawujący władzę prawotwórczą parlament. Niniejszy artykuł przedstawia niedawną sytuację w polityce zdrowotnej Niemiec, gdzie poprzez zmianę zbioru norm ustawy transplantacyjnej zaproponowano zmianę całe-go sytemu postrzegania ludzkiego ciała. Co ciekawe, w tym wypadku projekt wprowadzający nowe prawo nie jest projektem koalicji rządzącej — mamy tu do czynienia z konkurencyjnymi projektami międzypartyjnymi. Gdy projekty ustawy proponują zmianę aksjologii norm prawnych zależną od sumienia, polityczność prawa przybiera inną od przeciętnej formę lub zupełnie znika. W tym tekście zostaną przedstawione polityczne aspekty projektu nowego prawa transplantacyjnego. Artykuł skupia się przede wszystkim na aspekcie dynamicznym polityczności prawa, czyli na procesie legislacyjnym i udziale w nim ekspertów, ale również na aspekcie epistemologicznym — jaki rodzaj i zakres materiałów badawczych został wykorzystany w procesie upolitycznienia prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz Red.   Bator, Andrzej Red.   Łakomy, Jakub Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116802   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.122.4

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 55-71

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Oct 26, 2020

Number of object content hits:

25

Number of object content views in PDF format

25

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127282

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information