Obiekt

Tytuł: Lekcje płynące z historii gospodarczej — kryzys azjatycki z 1997 roku a aktualna potrzeba rozwoju źródeł finansowania w walucie krajowej od rezydentów

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Lekcje płynące z historii gospodarczej — kryzys azjatycki z 1997 roku a aktualna potrzeba rozwoju źródeł finansowania w walucie krajowej od rezydentów

Tytuł odmienny:

Lessons from economic history — the Asian crisis of 1997 and the need to develop financing in local currency from residents

Autor:

Pisany, Paweł

ORCID:

0000-0001-9665-8840

Temat i słowa kluczowe:

crises   banking sector   Asia  
kryzys   sektor bankowy   Azja

Opis:

Tyt. tomu: Czynniki i uwarunkowaniaprawno-ekonomiczne a decyzjejednostek, przedsiębiorstwi społeczeństwa

Abstrakt:

The Asian crisis of 1997 is a valuable source of experience for emerging economies regarding the role of the financial system in the phase of rapid economic growth. This study analyzes the Asian crisis of 1997 in the context of directions of development of the desired financial system. The research indicates that an important characteristic of debt financing in Asian economies before 1997 was the so-called double mismatch dilemma, i.e. regarding maturity and currency of the financing obtained. Economic growth was based on foreign short-term financing denominated in foreign currencies, which proved to be the wrong strategy. Studies on the Asian crisis indicate that properly developed domestic financial markets should compete with foreign ones, especially in emerging economies. Furthermore, diversifying the financing of the economy regarding the origin of funds (domestic or foreign) can be a tool for extending loans maturities and reducing currency mismatch and, as a consequence, increasing the economy’s resistance to external shocks.  
Kryzys azjatycki z 1997 roku stanowi cenne źródło doświadczeń dla gospodarek wschodzących jeśli chodzi o rolę systemu finansowego w fazie szybkiego rozwoju gospodarczego. W niniejszym opracowaniu analizie poddano wydarzenia kryzysowe z 1997 roku w kontekście pożądanego kierunku rozwoju systemu finansowego. Podjęte badania wskazują, że cechą charakterystyczną finansowania dłużnego w gospodarkach azjatyckich przed 1997 rokiem było rosnące podwójne niedopasowanie bilansowe (double mismatch dillema), to jest dotyczące terminów wymagalności oraz waluty pozyskiwanego finansowania. Błędem było oparcie wzrostu gospodarczego na zagranicznym krótkoterminowym finansowaniu nominowanym w walutach obcych. Studia nad kryzysem azjatyckim wskazują, że odpowiednio rozwinięte krajowe rynki finansowe powinny stanowić konkurencję wobec zagranicznych, zwłaszcza w gospodarkach wschodzących, a dywersyfikacja finansowania gospodarki, jeśli chodzi o pochodzenie środków (krajowe lub zagraniczne), może stanowić narzędzie wydłużenia terminów wymagalności pożyczek oraz redukcji niedopasowania walutowego oraz w konsekwencji zwiększać odporność gospodarki na szoki zewnętrzne.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Data wydania:

2020

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2020

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116081

DOI:

10.19195/1733-5779.33.19

Źródło:

PAd 102060 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779, Nr 33, 2020, s. 278-304

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

14 kwi 2021

Data dodania obiektu:

28 wrz 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

50

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

50

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127104

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji