Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Autonomia kodeksu spółek handlowych — między monizmem a dualizmem prawa prywatnego

Creator:

Kułak, Krzysztof

ORCID:

0000-0001-6785-2468

Subject and Keywords:

prawo handlowe   prawo cywilne   prawo prywatne   prawo spółek   monizm prawa prywatnego   dualizm prawa prywatnego   jedność prawa prywatnego   kodeks spółek handlowych   kodeks cywilny   autonomia prawa spółek

Abstract:

Przedmiotem opracowania jest problematyka jedności prawa prywatnego i idei powrotu do koncepcji dualistycznej. Punktem wyjścia prowadzonych rozważań jest regulacja kodeksu spółek handlowych, która mimo normatywnie usankcjonowanego ujęcia monistycznego zachowuje daleko idącą autonomię względem tradycyjnie rozumianego prawa cywilnego, zachęcając do dyskusji nad powrotem do dwutorowego uregulowania stosunków prywatnoprawnych. Już zresztą kształt zawartego w kodeksie cywilnym unormowania obrotu gospodarczego skłania do wniosku, że mamy do czynienia z dualizmem regulacyjnym, o jedności zaś można zasadnie mówić tylko w kontekście jedności kodyfikacyjnej. Okoliczność ta wraz z postępującą specjalizacją obrotu handlowego i sprzyjającymi uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi skłaniają do przeglądu, uporządkowania i uzupełnienia normatywnej regulacji tej sfery obrotu czy to w ramach kodeksu cywilnego, czy to w osobnym kodeksie handlowym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red   Leśniak Marek. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.121.3

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3993. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 121, s. 25-36

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm