Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Data sheet Globe and Mail Canada

Description:

Kolekcja gromadzi dane badawcze zebrane w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Abstract:

Koalicje gabinetowe są integralną częścią wielu systemów politycznych a wielu autorów uznaje ich trwałość za dobry wskaźnik stabilności danego systemu politycznego. Choć ich funkcjonowanie jest złożonym procesem, to niewątpliwie szczególną rolę odgrywa w nim etap formowania danego sojuszu. Celem projektu jest opracowanie nowego – sieciowego – modelu formowania koalicji gabinetowych, który z jednej strony odzwierciedlałby strukturalne właściwości omawianego procesu (jego złożoność i wielopoziomowość), a z drugiej strony – wskazywałby na liczbę, intensywność oraz jakość połączeń decydujących o tej strukturze. Odmienne muszą być również główne założenia badawcze – zogniskowanie badań na dynamice zachodzących interakcji jako głównej determinancie przebiegu procesu formowania koalicji gabinetowych. W celu opracowania takiego modelu klasyczne dla politologii metody i narzędzia badawcze będą dostosowane do wymogów perspektywy sieciowej, która kładzie nacisk na znaczenie sieci społecznych.   Więcej informacji »

Degree discipline:

nauki o polityce i administracji

Contributor:

Antoszewski, Andrzej. Kierownik projektu   Żukiewicz, Przemysław. Wykonawca projektu   Zieliński, Mateusz. Wykonawca projektu   Domagała, Katarzyna. Wykonawca projektu

Resource Type:

zestaw danych

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń

License:

Znak domeny publicznej 1.0   click here to follow the link

Location of original object:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii