Object

Title: Racjonalne przedsiębiorstwo jako racjonalne założenie prawodawcy w obszarze prawa konkurencji — zarys problemu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Racjonalne przedsiębiorstwo jako racjonalne założenie prawodawcy w obszarze prawa konkurencji — zarys problemu

Alternative title:

The assumption of undertakings’ rationality as a rational assumption of lawmaker in the field of competition law — a problem outline

Creator:

Kociubiński, Jakub

ORCID:

0000-0002-4391-7439

Subject and Keywords:

rationality   competition law   bounded rationality   More Economic Approach  
racjonalność   prawo konkurencji   ograniczona racjonalność   bardziej ekonomiczne podejście

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The paper is dedicated to issues related to the extent and limits of the rational undertaking assumption by lawmakers and regulators in the sphere of competition law. The analysis covers the issue of interpretation of economic rationality, the ability of forecasting undertakings’ rational behaviour and how drawing from economic acquis could translate into rational lawmaking.  

Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniom związanym z zakresem i ograniczeniami stosowania założenia o racjonalności profesjonalnych uczestników rynku przez prawodawców i regulatorów w obszarze prawa konkurencji. Analizie poddane zostały kwestie interpretacji pojęcia racjonalności ekonomicznej w naukach prawnych, możliwości prognozowania racjonalnego kursu przedsiębiorstw i ocena, czy wykorzystanie dorobku nauk ekonomicznych może przełożyć się na racjonalność prawodawcy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110367   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.78

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 393-403

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Nov 24, 2021

In our library since:

Aug 4, 2020

Number of object content hits:

111

Number of object content views in PDF format

111

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121050

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information