Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zawieszenie i podjęcie działalności gospodarczej przez spółkę z o.o.

Alternative title:

Suspension and establishment of a business by a limited liability company

Creator:

Gil, Izabella

ORCID:

0000-0001-9214-5503

Subject and Keywords:

działalność gospodarcza   spółka z o.o.   zawieszenie i podjęcie działalności gospodarczej

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

W opracowaniu opisano dotychczasowe nieprawidłowe regulacje prawne i ich skutki w zakresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę z o.o. Ponadto przedstawiono zagadnienie dopuszczalności stosowania przez sądy postępowania przymuszającego do złożenia sprawozdania finansowego. Wskazano, jakiego rodzaju sankcje mogą być stosowane za niedopełnienie obowiązków złożenia rocznego sprawozdania finansowego przez spółki z o.o. Na zakończenie omówiono wprowadzone zmiany ujednolicające regulacje związane z zawieszeniem prowadzenia działalności gospodarczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.72

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 311-322

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm