Object

Title: Kilka uwag na temat aktualnego modelu środków oddziaływania wychowawczego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kilka uwag na temat aktualnego modelu środków oddziaływania wychowawczego

Alternative title:

Some remarks on the current model of educational impact measures

Creator:

Łucarz, Katarzyna

ORCID:

0000-0003-3130-2389

Subject and Keywords:

offence   educational impact measures   alternative punishment  
wykroczenie   środki oddziaływania wychowawczego   alternatywa ukarania

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

In this study the author discusses an institution which enables you to settle a case for an offence in a different mode of proceedings and applying different measures than provided in criminal regulations. Emphasising the indisputable advantages of this resolution indicates that the design/structure of educational impact measures are not without flaws and faults. Her attention is focused especially on the aspects of its functioning, which require urgent intervention by the legislator. The author concludes that leaving the normalising in question without any changes, exposes it to a conflict/contradiction with one of the fundamental rules of criminal law, namely the nullapoena sine lege rule.  

Autorka w niniejszym opracowaniu omawia instytucję, która umożliwia załatwienie sprawy o wykroczenie w innym trybie i z zastosowaniem innych środków niż przewidziane w przepisach karnych. Podkreślając niewątpliwe walory takiego rozwiązania, wskazuje jednocześnie, że konstrukcja środków oddziaływania wychowawczego nie jest pozbawiona wad i niedociągnięć. Uwagę koncentruje zwłaszcza na tych aspektach jej funkcjonowania, które wymagają pilnej interwencji ze strony ustawodawcy. Autorka konkluduje, że pozostawienie omawianego unormowania bez żadnych zmian naraża je na sprzeczność z jedną z fundamentalnych zasad prawa karnego, a mianowicie zasadą nulla poena sine lege.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110336   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.120.61

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 177-190

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

33

Number of object content views in PDF format

39

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121015

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information