Object

Title: „Powstanie więc Polska, co ja mówię? Jest już Polska, a raczej nigdy ona być nie przestała...”. Stracone szanse Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego na odzyskanie suwerenności państwowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

„Powstanie więc Polska, co ja mówię? Jest już Polska, a raczej nigdy ona być nie przestała...”. Stracone szanse Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego na odzyskanie suwerenności państwowej

Alternative title:

„So Poland will rise, what shall I say? There is already Poland, or rather never she hasn't ceased to be...”. Lost opportunities of the General Confederation of the Kingdom of Poland for the restoration of national sovereignty

Creator:

Przygodzki, Jacek

ORCID:

0000-0003-2459-933X

Subject and Keywords:

General Confederation of the Kingdom of Poland   Napoléon Bonaparte   Second Polish War   Frederick August I of Saxony   French Invasion of Russia (1812)  
Konfederacja Generalna Królestwa Polskiego   Księstwo Warszawskie   Napoleon I (cesarz Francuzów ; 1769-1821)   II wojna polska   Fryderyk August I (król Saksonii ; 1750-1827)   wojna 1812 r.

Abstract:

The memorable events that took place in Warsaw from 26th to 28th of June 1812, when the General Confederation of the Kingdom of Poland was established, have long gone into the history of our country. It was then, on the eve of the outbreak of the Second Polish War with the tsarist Russia, that the fate of the creation of an independent Kingdom of Poland was to be determined. It was to be the time when the Polish elites were to pass the exam of maturity in their patriotism and dedication to their homeland. The text analyses the reasons for the lost opportunities for the success of the Polish efforts to create a sovereign state in Poland in 1812.  

Pamiętne wydarzenia, które miały miejsce w Warszawie w dniach 26-28 czerwca 1812 r., kiedy to powołano Konfederację Generalną Królestwa Polskiego, na długo przeszły do historii naszego państwa. Właśnie wtedy, w przeddzień wybuchu II wojny polskiej z carską Rosją, miały decydować się losy powstania niezawisłego Królestwa Polskiego. Miał być to czas, kiedy polskie elity miały zdać egzamin dojrzałości ze swojego patriotyzmu i poświęcenia dla Ojczyzny. Tekst jest analizą przyczyn utraconych szans na powodzenie działań Polaków zmierzających do utworzenia suwerennego państwa polskiego w 1812 r.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Koredczuk, Józef. Red.   Wiązek, Paweł. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116171   ISBN 978-83-66601-13-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-15-4 (druk)   ISBN 978-83-66601-14-7 (online)

DOI:

10.34616/23.20.045

Language:

pol   eng

Relation:

(e-Monografie ; nr 166)

Is part of:

Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Oct 27, 2022

In our library since:

Oct 3, 2020

Number of object content hits:

525

Number of object content views in PDF format

535

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120191

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information