Object

Title: Polskie „dzielnicowe” organy emancypacyjne u schyłku I wojny światowej i po jej zakończeniu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polskie „dzielnicowe” organy emancypacyjne u schyłku I wojny światowej i po jej zakończeniu

Alternative title:

Polish „district” emancipatory organs at the end of World War I and afterwards

Creator:

Cybulski, Bogdan

Subject and Keywords:

independence   autonomy   emancipation   local authority   occupying authority   state organization  
niepodległość   autonomia   emancypacja   władza lokalna   władza okupacyjna   organizacja państwa

Abstract:

The publication is the result of many years of author's research dedicated to the issues of reconstruction of Polish statehood in the breakthrough period of the end of the First World War and the first years after its end. The subject of the writer's interest is the construction of the structures of political, administrative, judicial and military authorities which proceeded in the areas inhabited by Poles, which once constituted the territory of a sovereign Republic. The author skillfully emphasizes the complex nature of the issues, the involvement of many circles and the variety of forms and objectives of activities that were undertaken at that time by Polish patriots on Polish lands, which for over a hundred years were under the occupation of Russia, Austria-Hungary and Germany. The author skillfully presents the specificity of Polish undertakings, implied by different traditions and the real character of the governments of the occupying countries.  
Publikacja stanowi efekt wieloletnich badań autora poświęconych problematyce odbudowy polskiej państwowości w przełomowym okresie schyłku pierwszej wojny światowej i pierwszych latach po jej zakończeniu. Przedmiotem zainteresowań pisarza jest budowa struktur władz politycznych, administracyjnych, sądowych i wojskowych postępująca na obszarach zamieszkałych przez Polaków, które stanowiły niegdyś terytorium suwerennej Rzeczpospolitej. Autor umiejętnie akcentuje złożony charakter problematyki, zaangażowanie wielu środowisk oraz różnorodność form i celów działań, jakie podejmowane były w tym czasie przez polskich patriotów na ziemiach polskich, które przez ponad sto lat znajdowały się pod okupacyjną władzą Rosji, Austro-Węgier i Niemiec. Celnie przedstawia autor specyfikę przedsięwzięć Polaków, implikowanych odmiennymi tradycjami i realnym charakterem rządów państw okupacyjnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Koredczuk, Józef. Red.   Wiązek, Paweł. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116157

DOI:

10.34616/23.20.030

Language:

eng   pol

Relation:

(e-Monografie ; nr 166)

Is part of:

Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Oct 3, 2020

Number of object content hits:

60

Number of object content views in PDF format

60

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120174

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information