Object

Title: Youth from the Katowice Province in the farm brigades of the National Organization “Service to Poland” in 1952–1953 ; Młodzież z terenu województwa katowickiego w brygadach rolnych Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w latach 1952–1953

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Youth from the Katowice Province in the farm brigades of the National Organization “Service to Poland” in 1952–1953  
Młodzież z terenu województwa katowickiego w brygadach rolnych Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w latach 1952–1953

Creator:

Mercik, Joanna

ORCID:

0000-0002-8142-9348

Subject and Keywords:

indoctrination of youth   farm brigades   National Organization „Service to Poland”   junak  
indoktrynacja młodzieży   brygady rolne   Powszechna Organizacja „Służba Polsce”   junacy

Description:

Silesian Quarterly Historical Journal “Sobótka” [Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”] has been published in Wrocław since 1946 – initially as a semiannual periodical and a yearbook with the title “Sobótka”, and since 1957 quarterly, with the current title. It is among the oldest regional scholarly journals in the field of history in Poland and a significant element of Polish humanities. “Sobótka” is considered one of the most important periodicals concerning Silesian studies, but the editorial team remains open also to material from other thematic fields. The journal serves for presentation of research on history of Central and Eastern Europe, with a special focus on Silesia and neighboring regions and countries, as well as on regional history. For several years, its publisher was the Wrocław Society of History Enthusiasts [Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii], i.e. the Branch of the Polish Historical Society [Polskie Towarzystwo Historyczne]; currently, the journal is published under the auspices of the University of Wrocław.  

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” wydawany jest we Wrocławiu od 1946 r., początkowo jako półrocznik i rocznik pod tytułem „Sobótka”, a od roku 1957 jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Należy do najstarszych w Polsce regionalnych czasopism naukowych o profilu historycznym, pozostając ważnym elementem polskiej humanistyki. Uchodzi za jeden z najważniejszych periodyków śląskoznawczych, ale jego łamy pozostają otwarte również na materiały o innym zakresie tematycznym. Służy prezentacji wyników badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej – ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, sąsiednich regionów i krajów, zarazem refleksji nt. dziejów regionalnych. Przez wiele lat pismo znajdowało się w gestii Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego), obecnie ukazuje się pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego.

Abstract:

In 1948 the National Organization „Service to Poland” was established, which was entrusted with the mission of shaping young people’s attitudes in line with state policy. The article deals with the functioning of youth in farm brigades of the National Organization „Service to Poland” recruited from the territory of the Katowice Province. Based on analysis of archival materials, the daily life of the youngsters (“junaks”) and the indoctrination methods used by the authorities are presented.  

W 1948 r. utworzono Powszechną Organizację „Służba Polsce”, której powierzono misję kształtowania zgodnej z linią polityki państwa, postawy młodzieży. W artykule podjęto temat funkcjonowania młodzieży w brygadach rolnych Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” werbowanej z terenu województwa katowickiego. Na podstawie analizy materiałów archiwal-nych przedstawiono życie codziennie junaków oraz metody indoktrynacji stosowane przez władze.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny   click here to follow the link

Contributor:

Przerwa, Tomasz. Red.   Kołodziej, Robert. Red.   Kucharski, Wojciech. Red.   Urbaniak, Miron. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109462   e-ISSN 2658-2082   ISSN 0037-7511

DOI:

10.34616/SKHS.2018.1.127.142

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, NoDerivatives (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Joanna Mercik

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Feb 7, 2023

In our library since:

Jul 11, 2020

Number of object content hits:

188

Number of object content views in PDF format

113

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119633

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information