Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Infuła i korona. Kilka uwag o pieczęciach Karola Ferdynanda Wazy

Creator:

Hlebionek, Marcin

ORCID:

0000-0002-7047-4143

Subject and Keywords:

Karol Ferdynand Waza ; pieczęcie ; monety ; królewicze ; biskupstwo wrocławskie ; biskupstwo płockie ; księstwo opolsko-raciborskie

Abstract:

Karol Ferdynand Waza, syn króla Polski Zygmunta III, biskup wrocławski i płocki, książę opolsko-raciborski ze względu na pochodzenie i piastowane godności dysponował najbardziej rozbudowanym systemem sfragistycznym spośród wszystkich królewiczów z dynastii Wa-zów. Niżej zaprezentowano nieznane dotąd typy jego pieczęci, poddano analizie relacje mię-dzy nimi, a także podjęto próbę określenia funkcji charakterystycznych dla sfragistyki Karola Ferdynanda pieczęci o mieszanym (kościelnym i świeckim) charakterze.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny ; click here to follow the link

Contributor:

Przerwa, Tomasz. Red. ; Kołodziej, Robert. Red. ; Kucharski, Wojciech. Red. ; Urbaniak, Miron. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma online

Identifier:

e-ISSN 2658-2082 ; PL ISSN 0037-7511

DOI:

10.34616/SKHS.2018.1.7.34

Language:

pol ; ang

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Publikacja jest dostępna publicznie bez ograniczeń

License:

Creative Commons ; Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND 4.0) ; click here to follow the link

Rights holder:

Marcin Hlebionek

Autor opisu:

TK