Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w zamówieniach publicznych. Kilka propozycji de lege ferenda

Alternative title:

Micro, small and medium-sized enterprises in public procurements. some proposals de lege ferenda

Creator:

Kania, Michał

Subject and Keywords:

zamówienia publiczne   mikro mali i średni przedsiębiorcy   zamówienia strategiczne

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

Zamówienia publiczne stanowią jedną z kluczowych metod oddziaływania państwa na gospodarkę. Celami polityk zakupowych powinny być, zgodnie z obecnym stanem wiedzy praktycznej, osiągnięciami nauki oraz politykami Unii Europejskiej, tak zwane zamówienia strategiczne. Trwające prace nad nową regulacją zamówień publicznych są doskonałą okazją do refleksji nad głębokimi zmianami również w zakresie instrumentów wsparcia dla MŚP. Wsparcie MŚP w systemie zamówień publicznych jest bowiem jednym z kluczowych celów zarówno polityk Unii Europejskiej, jak i polityki krajowej. W artykule analizie poddano główne przeszkody udziału MŚP w zamówieniach oraz dotychczas obowiązujące regulacje prawne, a także zaproponowano wiele nowych usprawnień. Do najistotniejszych należy zaliczyć: utworzenie centrum wsparcia dla MŚP, profesjonalizację kadr zamawiających, zmniejszenie kosztów postępowań odwoławczych, reformę sposobu wynagrodzenia MŚP, zwiększenie wpływu MŚP na kształtowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treść umowy, analizę rynku zamówień in house oraz ewentualne zwiększenie dostępu MŚP do obecnych zamówień wewnętrznych i przekazywanie ustnej informacji zwrotnej do MŚP.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.33

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 511-532

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm