Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kształtowanie się koncepcji związku metropolitalnego w Polsce po 1990 roku

Creator:

Ofiarska, Małgorzata

ORCID:

0000-0001-5311-0201

Subject and Keywords:

obszar metropolitalny   związek metropolitalny   powiat metropolitalny   zespół metropolitalny

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

Od momentu restytucji samorządu terytorialnego w Polsce w 1990 roku jego ustrój podlega określonym procesom ewolucyjnym. Jednym z zasadniczych problemów analizowanych w ostatnich latach jest kwestia ustroju obszarów metropolitalnych, metropolii i aglomeracji (wcześniej dużych miast). Problem jest złożony, o czym świadczą między innymi podejmowane od ćwierćwiecza próby przyjęcia systemowych rozwiązań ustrojowych dla dużych miast i otaczających je gmin. Celem opracowania jest charakterystyka założeń lub projektów ustaw, przygotowywanych z różnych inicjatyw, ukierunkowanych na takie obszary. Prezentowane założenia i projekty były przygotowywane głównie w odpowiedzi na obserwowane doświadczenia funkcjonowania dobrowolnych form współpracy dużych miast i otaczających je gmin wskazujące, że rozwiązania polegające na wykorzystaniu instytucji związku komunalnego nie przynoszą w odniesieniu do dużych miast i obszarów metropolitalnych oczekiwanych rezultatów. Mimo powszechnego przekonania o konieczności przyjęcia rozwiązań ustawowych regulujących w Polsce status prawny obszarów metropolitalnych pierwsza ustawa o związkach metropolitalnych została uchwalona dopiero w 2015 roku, a na jej podstawie nie został utworzony żaden taki związek.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.114.23

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 351-369

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii