Object

Title: Kształtowanie się koncepcji związku metropolitalnego w Polsce po 1990 roku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kształtowanie się koncepcji związku metropolitalnego w Polsce po 1990 roku

Alternative title:

The shaping of the concept of metropolitan associations in Poland after 1990

Creator:

Ofiarska, Małgorzata

ORCID:

0000-0001-5311-0201

Subject and Keywords:

metropolitan area   metropolitan union   metropolitan district  
obszar metropolitalny   związek metropolitalny   powiat metropolitalny   zespół metropolitalny

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

The local self-government system in Poland has been evolving since its restitution in 1990. One of the major problems discussed in recent years is the issue of the system of metropolitan areas, metropolises and agglomerations what was before referred to as large cities. The issue is complex, which is refl ected in, i.a., attempts to develop systemic solutions regarding large cities and hinterlands. The aim of the paper is to analyze draft laws put forth by various entities relating to this very issue, including their underlying assumptions. The draft laws and assumptions presented in the paper were developed mostly in response to the reality of the collaboration of large urban centers and adjacent municipalities demonstrating clearly that the solutions based on the institution of voluntary municipal unions do not yield the desired effects for large cities and metropolitan areas. In spite of the common belief that some legislative solutions regarding the system of government regulating the legal status of metropolitan areas must be adopted in Poland, the first Act on metropolitan areas was passed only in 2015, and even a single municipal association has not been established on its grounds.  

Od momentu restytucji samorządu terytorialnego w Polsce w 1990 roku jego ustrój podlega określonym procesom ewolucyjnym. Jednym z zasadniczych problemów analizowanych w ostatnich latach jest kwestia ustroju obszarów metropolitalnych, metropolii i aglomeracji (wcześniej dużych miast). Problem jest złożony, o czym świadczą między innymi podejmowane od ćwierćwiecza próby przyjęcia systemowych rozwiązań ustrojowych dla dużych miast i otaczających je gmin. Celem opracowania jest charakterystyka założeń lub projektów ustaw, przygotowywanych z różnych inicjatyw, ukierunkowanych na takie obszary. Prezentowane założenia i projekty były przygotowywane głównie w odpowiedzi na obserwowane doświadczenia funkcjonowania dobrowolnych form współpracy dużych miast i otaczających je gmin wskazujące, że rozwiązania polegające na wykorzystaniu instytucji związku komunalnego nie przynoszą w odniesieniu do dużych miast i obszarów metropolitalnych oczekiwanych rezultatów. Mimo powszechnego przekonania o konieczności przyjęcia rozwiązań ustawowych regulujących w Polsce status prawny obszarów metropolitalnych pierwsza ustawa o związkach metropolitalnych została uchwalona dopiero w 2015 roku, a na jej podstawie nie został utworzony żaden taki związek.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109159   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.23

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 351-369

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

128

Number of object content views in PDF format

131

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118777

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information