Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo administracyjne prywatne. Propozycja nowego terminu w siatce pojęciowej polskiego prawa administracyjnego

Creator:

Małecki, Witold

ORCID:

0000-0002-8819-0317

Subject and Keywords:

prawo administracyjne prywatne   ucieczka do prawa prywatnego   prawo zamówień publicznych

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

Wyróżnienie zbioru norm nazwanego „prawem administracyjnym prywatnym” warunkowane jest uznaniem, że twierdzeniu o publicznoprawnej przynależności prawa administracyjnego należy przypisać walor typologiczny, nie zaś klasyfikacyjny — w każdej gałęzi prawa (również w prawie administracyjnym) można bowiem wyodrębnić, w różnych proporcjach, normy o charakterze publicznoprawnym i prywatnoprawnym. Normy prawa administracyjnego prywatnego wyznaczają prawne ramy posługiwania się przez administrację publiczną formami działania właściwymi tradycyjnie prawu prywatnemu w sposób uniemożliwiający „ucieczkę do prawa prywatnego”, zespalając prywatnoprawne sposoby działania i publicznoprawne mechanizmy ochrony. Jako modelowy obszar regulacji prawnej podlegający zaliczeniu do prawa administracyjnego prywatnego przedstawia się prawo zamówień publicznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.9

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 149-165

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm