Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Akty instrumentalizacji prawa i ich granice

Creator:

Gromski, Włodzimierz (1951- )

ORCID:

0000-0002-3580-5082

Subject and Keywords:

instrumentalność prawa   instrumentalizacja prawa   oceny prawa   kultura prawna   autonomia prawa

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

Celem artykułu jest analiza pojmowania prawa jako instrumentu używanego do osiągania różnych celów. Prowadzi ona do rozróżnienia między instrumentalnym charakterem (instrumentalnością) prawa a jego instrumentalizacją (aktami instrumentalizacji). Charakterystyka aktów instrumentalizacji prawa pozwala ustalić ich granice. Jedną z takich granic może być autonomia prawa pojmowana jako funkcja kultury prawnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.5

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 95-106

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm