Object

Title: Transparentność finansów partii politycznych a utrata prawa do subwencji z budżetu państwa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Transparentność finansów partii politycznych a utrata prawa do subwencji z budżetu państwa

Alternative title:

Financial transparency of political parties and the loss of state subsidies

Creator:

Rzetecki, Adam

ORCID:

0000-0001-9480-228X

Subject and Keywords:

political party   subsidies   transparency of finance   loss of subsidy   National Election Commission  
partie plityczne   subwencje   jawność finansowania   utrata subwencji   Państwowa Komisja Wyborcza

Abstract:

Political parties play an important role in the contemporary democratic system. However, guaranteeing their financial safety has always been a problem for the authorities. The system of financing political parties in Poland is based on the principle of budgetary subsidy because in our political conditions, subsidies seem to be the most effective solution. Thus, the finances of political parties should be fully transparent and subject to public control because of spending budgetary resources. In Poland, there exist certain circumstances which can lead to the loss of subsidies, which are connected with the financial transparency. The sanction of deprivation of the right to receive subsidies by political parties constitutes a challenge resulting from the violation of legal standards concerning financial reporting of political parties for the given calendar year.  

Partie polityczne odgrywają znaczną rolę we współczesnym systemie demokratycznym, ponieważ bez nich nie byłby możliwy pluralizm polityczny, stanowiący jedną z zasad nowoczesnego państwa. Jednak dla rządzących problem zawsze stanowiło zagwarantowanie im bezpieczeństwa finansowego. System finansowania partii politycznych w Polsce opiera się na zasadzie finansowania ich poprzez subwencje budżetowe, ponieważ w naszych warunkach politycznych wydaje się to najefektywniejszym rozwiązaniem. Finanse partii politycznych powinny być jednakże w pełni transparentne i podlegać kontroli społecznej ze względu na gospodarowanie przez nie środkami publicznymi. Możliwości utraty subwencji w Polsce są związane z jawnością finansowania. Sankcja pozbawienia prawa do otrzymywania dotacji przez partie polityczne stanowi dolegliwość wynikającą z naruszenia norm prawnych dotyczących sprawozdawczości finansowej partii politycznych na dany rok kalendarzowy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109028   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.115.3

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3867. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 115, s. 41-55

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 17, 2020

Number of object content hits:

220

Number of object content views in PDF format

224

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118694

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information