Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Szczególna odpowiedzialność karna za przestępstwo ciągłe w świetle propozycji zmian dotyczących ustawowego i sądowego wymiaru kary w projekcie nowelizacji kodeksu karnego z 25 stycznia 2019 roku

Alternative title:

Remarks on criminal liability for continuous crime in view of the draft amendment to the penal code of 25 January 2019

Creator:

Kokot, Rajnhardt

ORCID:

0000-0002-6240-7282

Subject and Keywords:

nowelizacja   represyjność   wymiar kary   obostrzenie kary   czyn ciągły   przestępstwo ciągłe   nadzwyczajny wymiar kary

Abstract:

Opracowanie zawiera analizę oraz ocenę niektórych rozwiązań prawnych zaproponowanych w projekcie nowelizacji prawa karnego z 25 stycznia 2019 roku, w tym zwłaszcza dotyczących wymiaru kary, zarówno ustawowego, jak i sądowego. Zwrócono uwagę na zmiany stanowiące najbardziej jaskrawe przejawy wyraźnie zarysowanej w projekcie tendencji — wyrażonej zresztą wprost w założeniach postulowanych zmian — w kierunku zwiększenia represyjności unormowań kodeksu karnego z 1997 roku. Ta realizowana jest na trzech głównych płaszczyznach: 1. zwiększenia surowości sankcji za poszczególne, wyselekcjonowane typy przestępstw, 2. rozszerzenia stosowania instytucji nadzwyczajnego obostrzenia kary oraz 3. zmian dotyczących dyrektyw sądowego wymiaru kary. Opracowanie koncentruje się na zmianach dotyczących podstaw i reguł nadzwyczajnej progresji karania, zwłaszcza zaś na modyfikacji odnoszącej się do odpowiedzialności karnej za przestępstwo popełnione w warunkach czynu ciągłego objętego formułą art. 12 § 1 k.k. Projekt przewiduje w takim przypadku obligatoryjne obostrzenie kary poprzez podniesienie dolnego progu odpowiedzialności o połowę, górnego natomiast dwukrotnie. W tym zakresie przedstawione zostały zarówno argumenty stanowiska aprobującego takie rozwiązanie, jak i poglądy tej części doktryny prawa karnego, która w pełni akceptuje przyjęty w kodeksie karnym z 1997 roku i obowiązujący w tym zakresie stan prawny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.116.3

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3943. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 116, s. 41-58

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm