Object

Title: Postępowanie wykroczeniowe w sprawach dotyczących pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Postępowanie wykroczeniowe w sprawach dotyczących pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową

Alternative title:

Proceedings in petty offence cases related to employees and other persons engaging in gainful occupation

Creator:

Kowalski, Sebastian

ORCID:

0000-0003-1993-1211

Subject and Keywords:

off ence   proceedings in petty off ence cases   work inspector   criminal liability  
wykroczenie   postępowanie wykroczeniowe   inspektor pracy   odpowiedzialność karna

Abstract:

In the study, the proceedings in petty offences have been described in terms of the tasks imposed by law on work inspectors. Liability for an offence is a criminal liability sensu largo, and the proceedings in petty offence cases are similar to criminal proceedings. In cases provided for in the act, a work inspector conducts explanatory investigation in the course of which he may impose a fine on the offender, be satisfied with applying educational measures only or decide to file a motion for punishment in the court. In the latter case, after instituting the proceedings by the court, the work inspector acts as a public prosecutor. Issuing a sentence punishing for an offence, the court, as a rule, specifies the character of legal relationship between the employer and the wronged person.  

W opracowaniu scharakteryzowano postępowanie wykroczeniowe z perspektywy zadań nałożonych ustawowo na inspektorów pracy. Odpowiedzialność za wykroczenie jest odpowiedzialnością karną sensu largo, a postępowanie w sprawach o wykroczenia — postępowaniem podobnym do postępowania karnego. W przypadkach przewidzianych przez ustawę inspektor pracy prowadzi czynności wyjaśniające, w których toku może nałożyć mandat karny na sprawcę wykroczenia, poprzestać na zastosowaniu środka oddziaływania wychowawczego lub zadecydować o skierowaniu do sądu wniosku o ukaranie. W ostatnim wypadku, po wszczęciu postępowania przez sąd, inspektor występuje w roli oskarżyciela publicznego. Wydając wyrok o ukaraniu za wykroczenie, sąd z reguły określa charakter stosunku prawnego łączącego zatrudniającego z pokrzywdzonym

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz. Red.   Paroń, Łukasz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108965   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.118.9

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3945. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 118, s. 167-182

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 12, 2020

Number of object content hits:

601

Number of object content views in PDF format

602

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118652

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information