Object

Title: Postępowanie wykroczeniowe w sprawach dotyczących pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Postępowanie wykroczeniowe w sprawach dotyczących pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową

Alternative title:

Proceedings in petty offence cases related to employees and other persons engaging in gainful occupation

Creator:

Kowalski, Sebastian

ORCID:

0000-0003-1993-1211

Subject and Keywords:

off ence   proceedings in petty off ence cases   work inspector   criminal liability  
wykroczenie   postępowanie wykroczeniowe   inspektor pracy   odpowiedzialność karna

Abstract:

In the study, the proceedings in petty offences have been described in terms of the tasks imposed by law on work inspectors. Liability for an offence is a criminal liability sensu largo, and the proceedings in petty offence cases are similar to criminal proceedings. In cases provided for in the act, a work inspector conducts explanatory investigation in the course of which he may impose a fine on the offender, be satisfied with applying educational measures only or decide to file a motion for punishment in the court. In the latter case, after instituting the proceedings by the court, the work inspector acts as a public prosecutor. Issuing a sentence punishing for an offence, the court, as a rule, specifies the character of legal relationship between the employer and the wronged person.  
W opracowaniu scharakteryzowano postępowanie wykroczeniowe z perspektywy zadań nałożonych ustawowo na inspektorów pracy. Odpowiedzialność za wykroczenie jest odpowiedzialnością karną sensu largo, a postępowanie w sprawach o wykroczenia — postępowaniem podobnym do postępowania karnego. W przypadkach przewidzianych przez ustawę inspektor pracy prowadzi czynności wyjaśniające, w których toku może nałożyć mandat karny na sprawcę wykroczenia, poprzestać na zastosowaniu środka oddziaływania wychowawczego lub zadecydować o skierowaniu do sądu wniosku o ukaranie. W ostatnim wypadku, po wszczęciu postępowania przez sąd, inspektor występuje w roli oskarżyciela publicznego. Wydając wyrok o ukaraniu za wykroczenie, sąd z reguły określa charakter stosunku prawnego łączącego zatrudniającego z pokrzywdzonym

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz. Red.   Paroń, Łukasz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108965

DOI:

10.19195/0137-1134.118.9

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3945. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 118, s. 167-182

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jun 12, 2020

Number of object content hits:

216

Number of object content views in PDF format

216

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118652

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information