Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Stosowanie środków kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad ochrony pracy w praktyce inspektorów pracy

Alternative title:

The implementation of control and supervisory measures by labour inspectors to ensure compliance with labour protection principles and regulations

Creator:

Paroń, Łukasz

Subject and Keywords:

Państwowa Inspekcja Pracy ; kontrola ; nadzór

Abstract:

Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia problemów państwowych inspektorów pracy, z jakimi spotykają się w praktyce kontroli i nadzoru. Wzrost zadań Państwowej Inspekcji Pracy, przy jednoczesnym rozwoju stopnia i intensywności stosunków społeczno-gospodarczych, wpływa na pojawienie się wielu nowych wątpliwości w przedmiocie prowadzonych postępowań kontrolnych, a także nadzorczych. Celem rozprawy jest zaakcentowanie kilku istotnych zagadnień związanych z postępowaniem kontrolno-nadzorczym państwowego inspektora pracy. Analizie poddano zarówno przebieg kontroli, jak i środki prawne stosowane przez inspektora pracy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz. Red. ; Paroń, Łukasz. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.118.6

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3945. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 118, s. 103-122

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2019

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm