Object

Title: Obowiązek raportowania schematów podatkowych a tajemnica zawodowa doradców podatkowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obowiązek raportowania schematów podatkowych a tajemnica zawodowa doradców podatkowych

Alternative title:

Reporting tax schemes by a tax advisor (DAC-6 Directive) and professional secrecy

Creator:

Ney, Jan

Subject and Keywords:

tax schemes   aggressive tax optimization   professional secrecy of a tax adviser   MDR   DAC6  
schematy podatkowe   agresywna optymalizacja podatkowa   tajemnica zawodowa   doradcy podatkowi   MDR   DAC6

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The article describes the main assumptions of implementation the DAC6 Directive in the field of reporting tax schemes. Historically, the basis for developing regulations was preventing aggressive tax optimization. The final shape of regulations requires reporting all tax schemes that meet specific criteria, where one of the main goals is to obtain a tax benefit (regardless of whether the activity is aggressive tax optimization). The article illustrates the complexity of regulated matter and shows the issues related to reporting tax schemes by tax advisors in the context of the legal assistance and professional secrecy protection.  

Artykuł omawia główne założenia implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy DAC6 w zakresie raportowania schematów podatkowych. Historycznie podstawą wypracowania przepisów było zwalczanie agresywnej optymalizacji podatkowej. Finalny kształt przepisów krajowych i unijnych zobowiązuje do raportowania wszelkich schematów podatkowych spełniających określone cechy rozpoznawcze, gdzie jednym z głównych celów jest uzyskanie korzyści podatkowej (niezależnie, czy dane zachowanie jest agresywna optymalizacją podatkową). Artykuł obrazuje złożoność regulowanej materii, a drugostronnie pokazuje problematykę związaną z raportowaniem schematów podatkowych przez doradców podatkowych w kontekście świadczenia usług pomocy prawnej i ochrony tajemnicy zawodowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108835   ISSN 2544-8382

DOI:

10.34616/kpf.2019.3.56.77

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr /2019, s.56-77

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

May 28, 2020

Number of object content hits:

575

Number of object content views in PDF format

585

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118544

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information