Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Struktura długotrwałego bezrobocia LTU w Unii Europejskiej

Alternative title:

The structure of long-term unemployment LTU in the European Union

Creator:

Mundry, Rafał

Subject and Keywords:

bezrobocie   wskaźnik zatrudnienia   Unia Europejska   Strategia Europa 2020   krzywa Beveridge’a

Abstract:

Trwający od 2008 roku kryzys finansowy, którego rezultatem był wzrost bezrobocia, stał się impulsem dla Komisji Europejskiej do opracowania w 2010 roku Strategii Europa 2020. Jednym z celów Komisji Europejskiej stało się podniesienie stopy zatrudnienia do 2020 roku do poziomu 75%. Szczególną uwagę, według Strategii 2020, powinno się zwrócić na bezrobotnych, którzy pozostają bez pracy dłużej niż dwanaście miesięcy LTU — long-term unemployment. Osoby, które długo pozostają bez pracy, zniechęcają się w swych wysiłkach i jeszcze trudniej znaleźć im wtedy zatrudnienie. Powoduje to powstanie kosztów społecznych i ekonomicznych dla całego społeczeństwa. W walce z długotrwałym bezrobociem pomaga krzywa Beveridge’a, która pozwala ocenić, czy długotrwałe bezrobocie jest wynikiem wahań cyklu koniunkturalnego, czy rezultatem problemów strukturalnych na rynku pracy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2012

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 12 (2012), s. 65-79

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg