Obiekt

Tytuł: The economic activity of Catholic universities ; Działalność gospodarcza katolickich szkół wyższych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

The economic activity of Catholic universities  
Działalność gospodarcza katolickich szkół wyższych

Tytuł odmienny:

The economic activity of Catholic universities

Autor:

Kiraga, Joanna

ORCID:

0000-0002-7815-7273

Temat i słowa kluczowe:

entrepreneur   education   dual legal order   public interest   business operations  
przedsiębiorca   edukacja   podwójny reżim prawny   interes publiczny   działalność gospodarcza

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

In reference to Catholic schools, apart from the general regulations, special canonical regulations are also applied. The dual legal regime affects the position of Catholic schools, which, in addition to the mission related to educating students, are to promote patterns of Christian behavior and values. In order to raise funds for educational and religious activities, Catholic schools, especially when it comes to universities, undertake economic activity. The position of Catholic universities as entrepreneurs differs from the situation of other participants in business transactions. The article discusses the legal position of Catholic universities as entrepreneurs and the forms of economic activity carried out by schools. The analysis intends to conclude that, due to the guaranteed constitutional equal treatment of entities, including entrepreneurs, it is necessary to take legislative action that would constitute the implementation of the above principle in the field of economic activity performed by Catholic universities.  
W odniesieniu do szkół katolickich, oprócz powszechnych przepisów, obowiązują również specjalne przepisy kanoniczne. Podwójny reżim prawny wpływa na pozycję szkół katolickich, które oprócz misji związanej z edukacją uczniów, mają propagować wzorce zachowań i wartości chrześcijańskie. Aby pozyskać środki finansowe na działania o charakterze oświatowym i religijnym, szkoły katolickie, zwłaszcza jeśli chodzi o uniwersytety, podejmują działalność gospodarczą. Pozycja katolickich szkół wyższych jako przedsiębiorców różni się od sytuacji pozostałych uczestników obrotu gospodarczego. Artykuł stanowi omówienie pozycji prawnej katolickich szkół wyższych jako przedsiębiorców oraz form wykonywanej przez szkoły działalności gospodarczej. Analiza zmierza do wniosku, iż ze względu na zagwarantowaną konstytucyjne równość traktowania podmiotów, w tym przedsiębiorców, konieczne jest podjęcie działań legislacyjnych, które stanowiłyby urzeczywistnienie powyższej zasady w zakresie działalności gospodarczej wykonywanej przez katolickie szkoły wyższe.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109093

DOI:

10.34616/fiuw.2019.2.116.129

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 2

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 cze 2021

Data dodania obiektu:

18 cze 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

33

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

34

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118454

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji