Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Bezpieczeństwo ruchu drogowego wobec nadmiaru znaków drogowych w obszarze zabudowanym

Alternative title:

Road safety in the face of excessive road signs in built-up areas

Creator:

Rzeźnicka, Małgorzata

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo   bezpieczeństwo transportu   prawo ruchu drogowego   znaki drogowe   organizacja ruchu

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Bezpieczeństwo stanowi jedną z najważniejszych potrzeb w życiu człowieka. Jest ono tym bardziej istotne w przypadku poruszania się po drodze, na której znajduje się wiele zagrożeń dla kierowców i innych uczestników ruchu drogowego. W ostatnich kilku latach coraz częściej jako jeden z czynników zwiększających niebezpieczeństwo na drodze wskazywany jest nadmiar znaków drogowych w obszarze zabudowanym.Artykuł ma na celu przeanalizowanie przepisów dotyczących oznakowania dróg, uprawnień i obowiązków organów organizujących ruch drogowy, a także sprawujących nad nimi nadzór. W tym celu zostały przedstawione również przykłady oznakowania dróg publicznych w Polsce, na których występuje problem nadmiaru znaków. Po przeprowadzonej analizie zostały również zaproponowane możliwe rozwiązania mogące poprawić stan oznakowania dróg.Dodatkowo niesłuszne byłoby ocenianie sytuacji nadmiaru znaków wyłącznie negatywnie. Dlatego artykuł przedstawia także okoliczności, w których „powtórzenie znaków” wydałoby się uzasadnione, a przynajmniej nie oceniane ujemnie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2019.2.72.98

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 2

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK