Object

Title: Inspektor nadzoru inwestorskiego jako uczestnik procesu budowlanego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Inspektor nadzoru inwestorskiego jako uczestnik procesu budowlanego

Alternative title:

An inspector of investing supervision as a participant of the building process

Creator:

Jaworski, Bartłomiej

ORCID:

0000-0002-8673-996X

Subject and Keywords:

construction law   construction process   participants in the construction process   investor’s supervision   investor’s supervision in construction law  
prawo budowlane   proces budowlany   uczestnicy procesu budowlanego   nadzór inwestorski   nadzór inwestorski w prawie budowlanym

Abstract:

In literature, it is difficult to find a complete analysis of the legal nature of the investor’s supervision. Following the trend of implementation of construction projects in Poland for ever greater complexity and our growing concern for the environment, proper analysis of the investor’s supervision institutions seems to be helpful for the legal establishment and implementation of this supervision. To get analyzed legal institution, should be thoroughly characterize the rights and obligations of the investor’s supervision inspector — an entity exercising supervisory functions implemented during the construction process. Look to be both that which gives him the Act — Construction Law representing about public character of performed duties, and also due to the contracticity of his supervision concluded between it and an investor of civil contracts, which can be modified to some extent his statutory supervisory functions. Investor’s supervision is an institution that requires legal interpretation, carried out with extreme accuracy, caused the undisputed role that can be attributed to the investor’s supervision inspector, to comply with the regulations and technical knowledge of the process of construction. Only her understanding of guarantees to avoid the negative consequences resulting from misapplication of the law in this regard.  

W literaturze trudno spotkać kompletną analizę charakteru prawnego nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na tendencję realizowania w Polsce inwestycji budowlanych o coraz to większym stopniu skomplikowania oraz naszą rosnącą dbałość o środowisko, właściwa analiza instytucji nadzoru inwestorskiego wydaje się być pomocną dla zgodnego z prawem ustanawiania, jak i wykonywania niniejszego nadzoru. Aby poznać analizowaną instytucję prawną, należy dokładnie scharakteryzować prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego — podmiotu sprawującego funkcje nadzorcze w trakcie realizowanego procesu budowlanego. Przyjrzeć należy się zarówno tym, które daje mu ustawa — Prawo budowlane (stanowiąca o publicznoprawnym charakterze wykonywanej przez niego funkcji), a także, z uwagi na kontraktowość sprawowanego przez niego nadzoru, zawierane między nim a inwestorem umowy cywilnoprawne, mogące modyfikować do pewnego stopnia jego ustawowe funkcje nadzorcze. Nadzór inwestorski jest instytucją wymagającą prawnej interpretacji, dokonywanej ze szczególną dokładnością, powodowaną niekwestionowaną rolą, jaką przypisać możemy inspektorowi nadzoru inwestorskiego, dla zgodnej z przepisami i wiedzą techniczną realizacji procesu budowlanego. Tylko jej zrozumienie daje gwarancję uniknięcia negatywnych konsekwencji, wynikających z błędnego stosowania prawa w tym zakresie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108671   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.19.10

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 19 (2016), s. 119-135

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 21, 2020

Number of object content hits:

68

Number of object content views in PDF format

78

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118298

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information