Object

Title: Problem utworów osieroconych w świetle nowelizacji prawa autorskiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problem utworów osieroconych w świetle nowelizacji prawa autorskiego

Alternative title:

The problem of orphan works in the light of amendment of the Copyright Law

Creator:

Frączkiewicz, Klaudia

Subject and Keywords:

orphan work   premitted use   diligent search   right of reproduction   right of making available to the public provided  
utwór osierocony   dozwolony użytek   staranne poszukiwania   prawo do zwielokrotniania   prawo do publicznego udostępniania

Abstract:

Orphan works problem is one of the most important elements of a debate on future of the copyright law. The whole debate focused on problems of large-scale digitization and creation of the European Digital Library. Amendment of the Copyright Law and Related Laws of 11th September 2015 is implementation of the Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works. It creates the legal framework to facilitate the digitization and dissemination of works for which no rightholder is identified or for which the rightholder, even if identified, is not located. Permitted uses of orphan works include right of reproduction and right of making available to the public provided. Indispensable condition for using orphan works is conducting adiligent search for rightholders.  

W toczącej się debacie na temat przyszłości prawa autorskiego jednym z ważniejszych problemów stał się problem utworów osieroconych. Cała debata skupiła się wokół pomysłu digitalizacji dzieł na dużą skalę w ramach tworzenia Europejskiej Biblioteki Cyfrowej. Nowelizacja ustawy o prawie autorskim iprawach pokrewnych z dnia 11 września 2015 r. jest implementacją Dyrektywy z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych. Określa ona ramy prawne digitalizacji i rozpowszechnienia utworów, których autorstwo nie zostało ustalone albo zostało ustalone, ale nie jest możliwe odnalezienie autora (uprawnionego z tytułu prawa autorskiego). Dozwolony użytek utworów osieroconych obejmuje prawo do zwielokrotniania ipublicznego udostępniania tych utworów. Warunkiem niezbędnym do korzystania z utworów osieroconych jest przeprowadzenie starannego poszukiwania podmiotów uprawnionych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108668   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.19.7

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 19 (2016), s. 69-85

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 21, 2020

Number of object content hits:

59

Number of object content views in PDF format

63

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118295

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information