Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zastosowanie metod pokojowego rozstrzygania sporów w konflikcie o Górski Karabach

Alternative title:

Application of peaceful means of international disputes resolution in the Nagorno-Karabakh conflict

Creator:

Kolarz, Stefania

ORCID:

0000-0003-4867-6387

Subject and Keywords:

Górski Karabach   Armenia   Azerbejdżan   Grupa Mińska   OBWE   mediacja   bezstronność mediatora   pokojowe metody rozstrzygania sporów międzynarodowych

Abstract:

Ponad dwadzieścia lat temu Ormianie zamieszkujący jedną z prowincji Azerbejdżanu ogłosili powstanie nowego państwa — Republiki Górskiego Karabachu. Od tego czasu toczy się nieustanny konflikt o status prawny tego regionu, formalnie należącego do Azerbejdżanu, a realnie znajdującego się pod kontrolą Ormian. Chociaż społeczność międzynarodowa odejmowała liczne próby mediacji oraz utworzyła przeznaczoną specjalnie do rozwiązania tego sporu Grupę Mińską działającą pod egidą OBWE, przedsięwzięcia te od ponad dwóch dekad nie przynoszą oczekiwanych rezultatów w postaci rozstrzygnięcia sporu oraz zaprowadzenia trwałego pokoju w regionie. Powstaje zatem pytanie o zasadność stosowania metod o charakterze pozasądowym w toczącym się na Kaukazie konflikcie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2017

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.20.13

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 20 (2016), s. 193-208

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Autor opisu:

WR U/PAdbg