Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ewolucja administracji farmaceutycznej w Polsce

Alternative title:

The evolution of pharmaceutical administration in Poland

Creator:

Kiedrzynek, Michał

Subject and Keywords:

prawo farmaceutyczne ; prawo administracyjne ; prawo

Place of publishing:

Produkcja oraz obrót produktami leczniczymi są przedmiotem zainteresowania ustawodawcy od wielu lat. Już w 1919 r. weszły w życie pierwsze przepisy regulujące wskazaną materię. Zasadnicza ustawa sanitarna była pierwszym aktem prawnym, który regulował problematykę rynku farmaceutycznego. Ustawodawca dopiero w 1939 r. uchwalił nową ustawę w tym zakresie, która przez kilka lat obowiązywała w latach 40. i 50. Dopiero później weszła w życie nowa ustawa o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych, znacznie obszerniejsza od poprzednio obowiązującej. Ze względu na zmiany ustrojowe ustawodawca postanowił ponownie uregulować materię obrotu produktami leczniczymi. Kolejny akt prawny był jeszcze bardziej obszerną regulacją od poprzedniej. Obecnie od 2001 r. zagadnienie produkcji i obrotu produktami leczniczymi uregulowane zostało w ustawie Prawo farmaceutyczne. Spośród wszystkich omawianych aktów prawnych jest ona najbardziej szczegółowa mimo węższego zakresu regulacji. Daje się zauważyć tendencję do coraz bardziej kazuistycznego regulowania materii produkcji i obrotu produktami leczniczymi, jak też coraz bardziej rozbudowanego systemu nadzoru i kontroli w tym zakresie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red. ; Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.20.5

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng ; pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 20 (2016), s. 65-76

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2016

Autor opisu:

WR U/PAdbg