Object

Title: Odszkodowanie ryczałtowe za naruszenie praw autorskich — kara czy skuteczny sposób na egzekwowanie praw?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Odszkodowanie ryczałtowe za naruszenie praw autorskich — kara czy skuteczny sposób na egzekwowanie praw?

Alternative title:

Lump-sum compensation for copyright infringement — punishment or effective way to enforce rights?

Creator:

Czuchryta, Joanna   Matyszewska, Katarzyna

Subject and Keywords:

copyright law   copyright infringement   lump-sum compensation   Constitutional Court   Court of Justice of the European Union  
prawo autorskie   naruszenie prawa autorskiego   ryczałtowe odszkodowanie   Trybunał Konstytucyjny   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Abstract:

The Copyright and Related Rights Act introduced the possibility of demanding double and triple of the license fee in case of copyright infringement. This solution has aroused many reservations in doctrine and case-law, because it raised doubts whether it is a punishment or just compensation for the violation. This article presents the views of the Constitutional Court and the Court of Justice of the European Union, in order to try to resolve the doubts as to the nature of the institution of lump-sum compensation in copyright law. On the basis of two fundamental judgments authors try to show that the current legal regulations are inappropriate and should be changed.  

W ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustawodawca wprowadził możliwość domagania się dwukrotności oraz trzykrotności opłaty licencyjnej w przypadku naruszenia majątkowych praw autorskich. Rozwiązanie to wzbudziło wiele zastrzeżeń w doktrynie i orzecznictwie, powstała bowiem wątpliwość, czy jest to kara, czy jedynie rekompensata za naruszenie praw. W artykule przedstawiono stanowiska Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE w celu próby rozwiązania wątpliwości odnośnie do charakteru instytucji odszkodowania ryczałtowego w prawie autorskim. Na gruncie dwóch podstawowych orzeczeń autorki starają się wykazać, że obecna regulacja prawna jest niewłaściwa i powinna ulec zmianie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2017

Date copyrighted:

2017

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108627   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.21.7

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 21 (2017), s. 103-113

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 20, 2020

Number of object content hits:

86

Number of object content views in PDF format

96

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118230

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information