Object

Title: Establishment by virtue of the law of land easement with the content corresponding to transmission easement in the light of the resolution of the Supreme Court of June 5, 2018, in case III CZP 50/17 ; Powstanie z mocy prawa służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2018 roku, sygn. akt III CZP 50/17

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Establishment by virtue of the law of land easement with the content corresponding to transmission easement in the light of the resolution of the Supreme Court of June 5, 2018, in case III CZP 50/17  
Powstanie z mocy prawa służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2018 roku, sygn. akt III CZP 50/17

Creator:

Barańska, Anna Maria

ORCID:

0000-0001-7312-3587

Subject and Keywords:

land easement   transmission easement   state-owned company   transmission company  
służebność gruntowa o treści odpowiadającej służebności przesyłu   uwłaszczenie   przedsiębiorstwo państwowe   przedsiębiorstwo przesyłowe

Abstract:

The subject of this article is the resolution of the enlarged composition of the Supreme Court of June 5, 2018, which resolves the issue of acquiring by land easement with the content corresponding to transmission easement together with the acquisition by a state-owned company of transmission facilities developed on State Treasury properties. As a result of granting property rights to state-owned companies of state property in the early 1990s, the ownership of the transmission infrastructure and the property on which they were situated were separated.In the judicature, divergent concepts emerged regarding the solution of the issue of further use of this land by transmission companies. According to the first one, the transfer of property rights was accompanied by the creation by law of a land easement with the content corresponding to a transmission easement. On the other hand, according to the second concept, obtaining a legal title for further use of the property was possible only through contractual acquisition or prescription of transmission easement.  

Tematem artykułu jest uchwała powiększonego składu Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2018 roku, która rozstrzyga kwestię nabycia z mocy prawa służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu wraz z nabyciem przez przedsiębiorstwo państwowe własności urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomościach Skarbu Państwa. W wyniku uwłaszczenia mienia państwowego na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku doszło do rozdzielenia własności infrastruktury przesyłowej oraz nieruchomości, na której były one posadowione. W judykaturze pojawiły się rozbieżne koncepcje odnośnie do rozwiązania kwestii dalszego korzystania przez przedsiębiorstwa przesyłowe z tych gruntów. Zgodnie z pierwszą z nich przeniesieniu prawa własności towarzyszyło powstanie z mocy prawa służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu. Na podstawie drugiej — uzyskanie tytułu prawnego do dalszego korzystania z nieruchomości było możliwe wyłącznie w drodze umownego nabycia albo zasiedzenia służebności przesyłu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108501   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.29.16

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 29 (2019), s. 227-236

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 15, 2020

Number of object content hits:

84

Number of object content views in PDF format

88

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117858

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information