Object

Title: Inside information and insider trading

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Inside information and insider trading

Alternative title:

Informacja poufna w obrocie papierami wartościowymi

Creator:

Sobański, Konrad Hnyluch

ORCID:

0000-0003-3907-6021

Subject and Keywords:

insider dealing   inside information   securities trading   capital market   Market Abuse Regulation MAR   investor protection in the financial market  
wykorzystywanie informacji poufnych   obrót papierami wartościowymi   rynek kapitałowy   rozporządzenie MAR   ochrona inwestora na rynku finansowym

Abstract:

EU law acts often have a built-in element of the so-called self-control, consisting in verification of the effectiveness of regulation after a specified period of time from the entry into force of a legal act. In the year 2019, the Market Abuse Regulation MAR, which in 2016 introduced new regulations concerning confidential information and trade related to internal information, causing a revolution in the capital market, will be reviewed. Numerous new duties were imposed on market participants, among others in the field of transaction reporting, access to confidential information, the circle of persons having access to confidential information. Due to the above, the article discusses the regulations of confidential information and related obligations imposed on market participants, based on the current achievements of the doctrine and judicatory. These considerations have been confronted with the undesirable element of having confidential information, i.e. insider trading. Often, an entity that has access to specific confidential information uses it in an unlawful manner to achieve its own profit. This causes inequalities in access to market information and leads to distortions in the transparency of financial markets. The article also included a polemic on the morality of insider dealing.  

Akty prawa unijnego często mają wbudowany element tak zwanej samokontroli self controlling, polegający na weryfikacji skuteczności regulacji po upływie określonego czasu od wejścia w życie aktu prawnego. Na rok 2019 przypada rewizja rozporządzenia MAR Market Abuse Regulation, które wprowadzając w 2016 roku nowe regulacje dotyczące informacji poufnej i obrotu związanego z informacją wewnętrzną, spowodowało rewolucję na rynku kapitałowym. Na uczestników rynku zostały nałożone nowe liczne obowiązki, między innymi w zakresie raportowania transakcji, dostępu do informacji poufnej czy też kręgu osób mających dostęp do informacji poufnej. Z uwagi na to w artykule omówione zostały regulacje informacji poufnej oraz związanych z nią obowiązków nałożonych na uczestników rynku, opierając się na aktualnym dorobku doktryny i dostępnym orzecznictwie. Rozważania zostały zestawione z niepożądanym elementem posiadania informacji poufnej, to jest insider trading. Często podmiot mający dostęp do określonych informacji poufnych wykorzystuje je w sposób bezprawny dla osiągnięcia własnego zysku. Powoduje to nierówności w dostępie do informacji rynkowych i prowadzi do zaburzenia transparentności rynków finansowych. W artykule podjęto również polemikę co do moralności wykorzystywania informacji poufnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108493   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.29.8

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 29 (2019), s. 119-134

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 15, 2020

Number of object content hits:

105

Number of object content views in PDF format

111

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117850

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Inside information and insider trading Mar 14, 2023

This page uses 'cookies'. More information