Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

Informacja poufna w obrocie papierami wartościowymi

Creator:

Sobański, Konrad Hnyluch

ORCID:

0000-0003-3907-6021

Subject and Keywords:

wykorzystywanie informacji poufnych   obrót papierami wartościowymi   rynek kapitałowy   rozporządzenie MAR   ochrona inwestora na rynku finansowym

Description:

Tyt. zeszytu: Current Legal Trends and Legal Challenges in the European Union

Abstract:

Akty prawa unijnego często mają wbudowany element tak zwanej samokontroli self controlling, polegający na weryfikacji skuteczności regulacji po upływie określonego czasu od wejścia w życie aktu prawnego. Na rok 2019 przypada rewizja rozporządzenia MAR Market Abuse Regulation, które wprowadzając w 2016 roku nowe regulacje dotyczące informacji poufnej i obrotu związanego z informacją wewnętrzną, spowodowało rewolucję na rynku kapitałowym. Na uczestników rynku zostały nałożone nowe liczne obowiązki, między innymi w zakresie raportowania transakcji, dostępu do informacji poufnej czy też kręgu osób mających dostęp do informacji poufnej. Z uwagi na to w artykule omówione zostały regulacje informacji poufnej oraz związanych z nią obowiązków nałożonych na uczestników rynku, opierając się na aktualnym dorobku doktryny i dostępnym orzecznictwie. Rozważania zostały zestawione z niepożądanym elementem posiadania informacji poufnej, to jest insider trading. Często podmiot mający dostęp do określonych informacji poufnych wykorzystuje je w sposób bezprawny dla osiągnięcia własnego zysku. Powoduje to nierówności w dostępie do informacji rynkowych i prowadzi do zaburzenia transparentności rynków finansowych. W artykule podjęto również polemikę co do moralności wykorzystywania informacji poufnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.29.8

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 29 (2019), s. 119-134

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg