Object

Title: Ród Gryfów (Gryfitów), rycerscy potomkowie książąt pomorskich : studium historycznoprawne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ród Gryfów (Gryfitów), rycerscy potomkowie książąt pomorskich : studium historycznoprawne

Creator:

Kruszewski, Tomasz (1964- )

ORCID:

0000-0003-3202-2805

Subject and Keywords:

Middle Ages   Pomerania   Lesser Poland   Family of Gryf   offices   marriage contract   dowry   scandals   the nobility   fortune  
Średniowiecze   Pomorze   Małopolska   herb Gryf   urzędy   kontrakty ślubne   posag   wiano   skandale   magnateria   majątki

Abstract:

The author in this work develops the threads started by the late Krzysztof Mosingiewicz and Marek L. Wójcik. He holds however a radically different scientific position in comparison to the fore-mentioned authors, because those completely neglect the possibility of common descend of two families of Gryf: from Pomerania and Lesser Poland. The work has a historical-law character, because only such a form of describing this field of knowledge is possible to work out by one researcher. Genealogical studies of such an immense material are unfeasible. The Author concentrated on an analysis of participation of members of Gryf Family in holding the government and self - government office. He describes also - on a basis of remaining references – their participation in legal transactions and moreover different trains of personal law, mainly marriage and inheritance law. He analyses also various aspects between law and customs, as e.g. sexual scandal in Turscy family. The work is summed up by the assertions about offices held by members of Gryf family and question of marriage issues, in particular issues of dowry.  

Autor kontynuuje w tej pracy wątki rozpoczęte przez śp. Krzysztofa Mosingiewicza i Marka L. Wójcika. Stoi jednak na diametralnie innej pozycji naukowej od dwóch wspomnianych autorów, ponieważ tamci całkowicie wykluczają możliwość wspólnego pochodzenia Gryfitów pomorskich i małopolskich z jednego pnia. Praca ma charakter historyczno-prawny, gdyż tylko taka forma opisywania tej tematyki jest do ogarnięcia przez jednego badacza. Badania genealogiczne na tak ogromnym materiale są niewykonalne. Autor skupił się na analizie udziału członków rodu Gryfitów w sprawowaniu urzędów państwowych i samorządowych. Opisuje także, na podstawie zachowanych źródeł, ich udział w obrocie prawnym, a także różne wątki z prawa osobowego, głównie małżeńskiego i spadkowego. Analizuje także różne kwestie na pograniczu prawa i obyczajów, jak na przykład skandal seksualny w rodzie Turskich. Pracę podsumowują wnioski dotyczące kwestii urzędów w rękach Gryfitów oraz kwestie małżeńskie, głównie sprawy posagów i wian.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Stawarska-Rippel, Anna. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108567   ISBN 978-83-66066-93-9 (druk)   ISBN 978-83-66066-94-6 (online)

DOI:

10.34616/23.20.006

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (e-Monografie ; nr 158)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Tomasz Kruszewski

Object collections:

Last modified:

Sep 16, 2022

In our library since:

May 18, 2020

Number of object content hits:

8 640

Number of object content views in PDF format

8867

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/116595

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information