Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polskie zmagania z handlem kobietami i dziećmi na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia polityczne, prawne i społeczne

Alternative title:

Polish Struggle with White Slave Trade (of Women and Children) At the Turn of the 19th and 20th Centuries: Selected Political, Legal And Social Issues

Creator:

Antonów, Radosław

ORCID:

0000-0003-4812-6609

Subject and Keywords:

handel ludźmi ; handel kobietami i dziećmi ; handel białymi niewolnikami ; zagrożenie bezpieczeństwa ; polityczny charakter przestępstw związanych z handlem białymi niewolnikami

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydanictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Contributor:

Maciejewski, Marek. Red. ; Antonów, Radosław. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661 ; ISSN 2300-7249

DOI:

10.19195/2300-7249.41.1.4

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol ; eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-661 ; no 3903, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, t. 41, nr 1, s. 49-81

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2019