Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kilka refleksji na temat działalności prawodawczej organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia socjalnego uczniów i studentów

Creator:

Zacharko, Lidia

ORCID:

0000-0002-3799-5502

Subject and Keywords:

akty prawa miejscowego   rozstrzygnięcia nadzorcze   jednostki samorządu terytorialnego

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Akty prawa miejscowego stanowią istotną część porządku prawnego i muszą mieć określoną formę, treść i zostać opublikowane. Analiza stanowionego prawa na stopniu lokalnym wskazuje jednak na szereg nieprawidłowości, w tym wydania przepisów z naruszeniem upoważnienia ustawowego, wprowadzania do aktów kierownictwa wewnętrznego norm powszechnie obowiązujących, braku ich publikacji, niespójności rozwiązań prawnych, powielania treści aktów ustawowych czy ich niejasności

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

ISSN 2450-3932

DOI:

doi:10.34616/fiuw.2019.1.125.133

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 1

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK